21 mln zł na rozwój gmin Puszczy Białowieskiej

Środowisko

W Białymstoku odbyło się spotkanie z udziałem Janusza Zaleskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, podczas ktrego cztery gminy powiatu hajnowskiego podpisały umowy na dofinansowanie...

16.07.2011

Polska i Niemcy wspólnie o korzystaniu z paliw kopalnych

Środowisko

Polska i Niemcy chcą wsplnie pracować nad rozwojem niskoemisyjnych technologii węglowych. O możliwościach ich wykorzystania dla rozwoju gospodarek obu krajw wicepremier, minister gospodarki Waldemar...

13.07.2011

Polska i Niemcy wspólnie o korzystaniu z paliw kopalnych

Środowisko

Polska i Niemcy chcą wsplnie pracować nad rozwojem niskoemisyjnych technologii węglowych. O możliwościach ich wykorzystania dla rozwoju gospodarek obu krajw wicepremier, minister gospodarki Waldemar...

13.07.2011

Europa na drodze do niskoemisyjnej gospodarki

Środowisko

Zmierzając do niskoemisyjnej gospodarki, musimy wprowadzać zmiany tak, aby zachować konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Kluczowe mogą okazać się inwestycje w innowacje, badania i rozwj...

12.07.2011

Przed Nieformalną Radą ds. Środowiska

Środowisko

11-12 lipca 2011 r. w Sopocie odbędzie się jedno z najważniejszych spotkań polskiej Prezydencji środowiskowej - Nieformalna Rada ds. Środowiska. Nieformalne spotkanie ministrw środowiska jest...

11.07.2011