Są wzory sprawozdań do rewolucji śmieciowej

Środowisko

20 czerwca 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz...

21.06.2012

Dla ochrony orlików wykoszą 100 ha łąk

Środowisko

100 hektarów bagiennych łąk zostanie latem ręcznie wykoszonych nad Biebrzą w ramach projektu ochrony orlika grubodziobego. Skoszone łąki mają być lepszą bazą żerową dla tych rzadkich ptaków.

21.06.2012

Zwiększa się rola energii odnawialnej

Środowisko

Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE) w zużyciu energii ogółem w 2010 r. wzrósł w Unii Europejskiej do 12,4 proc. wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W Polsce udział ten...

21.06.2012

Rio +20 jest "słabym kompromisem"

Środowisko

W Rio de Janerio 20 lat temu rozpoczęto poszukiwania wspólnych zasad dla ratowania Ziemi. Uzgodniony obecnie dokument końcowy konferencji Rio +20 jest słabym kompromisem, który nikomu nie służy -...

21.06.2012

Sądowi biegli wycenią szkody łosi w prywatnych lasach

Środowisko

Stołeczny sąd zdecydował o powołaniu biegłego do szacowania szkód wyrządzonych przez łosie w prywatnych lasach kilkunastu właścicieli z województwa podlaskiego - poinformował PAP w środę pełnomocnik...

21.06.2012

Opracowywanie instrukcji nie zwalnia z ponoszenia opłat

Środowisko

Za przedsięwzięcie usuwające przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej nie można uznać ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o decyzję, w związku z brakiem której musiał ponieść on tę...

21.06.2012

WWF za rezerwatem na Bałtyku

Środowisko

Niemiecki oddział organizacji ekologicznej WWF chce utworzyć na dużym obszarze Bałtyku Morski Park Narodowy poinformowano oficjalnie na Międzynarodowej Konferencji Ochrony Morza w niemieckim...

21.06.2012

W Rio początek szczytu ONZ ws. zrównoważonego rozwoju

Środowisko

W Rio de Janeiro rozpoczął się w środę szczyt ONZ Rio +20, w którym uczestniczy 86 szefów państw i rządów oraz wielu ministrów. Jego celem jest stymulowanie dalszych rozwiązań w celu ocalenia Ziemi i...

20.06.2012

Jest pomoc dla poszkodowanych przez mrozy rolników

Środowisko

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała 20 tys. decyzji o pomocy dla gospodarstw, w których uprawy zniszczył mróz - podał minister rolnictwa Marek Sawicki. Dodał, że przyznano 20,5...

20.06.2012

Uproszczenia w przepisach o produkcji ekologicznej

Środowisko

Uproszczenie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej, w szczególności zaś przepisów związanych z udzielaniem pozwoleń na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej przewiduje...

19.06.2012