Rośliny GMO zniszczą tradycyjne rolnictwo?

Środowisko

Wprowadzenie nowych odmian roślin genetycznie modyfikowanych spowoduje zniszczenie tradycyjnego europejskiego rolnictwa i pogorszy jakość żywności - uważa prof. Charles Benbrook z Uniwersytetu Stanu...

23.10.2012

Ekolodzy: wydobycie gazu łupkowego szkodliwe dla ludzi

Środowisko

Wydobywanie gazu łukowego zanieczyszcza wody podziemne, powietrze i jest szkodliwe dla ludzi - mówili przedstawiciele organizacji proekologicznych na konferencji poświęconej skutkom wydobycia tego...

23.10.2012

Wolą płacić więcej, ale zrezygnować z energii atomowej

Środowisko

Zdecydowana większość Niemców popiera decyzję rządu o wycofaniu się z energetyki jądrowej i przestawieniu się na odnawialne źródła energii w ciągu najbliższej dekady, mimo związanych z tym wydatków -...

22.10.2012

Korea, nie Polska gospodarzem funduszu klimatycznego ONZ

Środowisko

Koreę Południową wybrano na gospodarza nowego ONZ-owskiego Zielonego Funduszu Klimatycznego, który ma wspierać redukcję emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się kwotą 100 mld dolarów...

22.10.2012

W Hongkongu skonfiskowano blisko 4 tony kości słoniowej

Środowisko

W Hongkongu przechwycono dwa pochodzące z Kenii i Tanzanii kontenery, zawierające łącznie 3,8 tony kości słoniowej, co jest jednym z największych w skali światowej udaremnionych przemytów tego...

22.10.2012

Moc elektrowni wiatrowych w UE przekroczyła 100 GW

Środowisko

Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w UE przekroczyła 100 GW - poinformowało Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (EWEA - European Wind Energy Association). Organizacja zwraca...

21.10.2012

Portugalia: kryzys uderzył w odbiorców odpadów

Środowisko

Niski poziom konsumpcji i rosnące bezrobocie odbija się negatywnie na portugalskich składowiskach odpadów. Do końca br. zanotują one blisko 20-procentowy spadek ilości odbieranych śmieci wobec 2010...

19.10.2012