KE o wariantach reformy europejskiego rynku emisji

Środowisko

Komisja Europejska podejmuje dwa istotne kroki mające na celu rozwiązanie rosnącego problemu nierównowagi podaży i popytu uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji...

19.11.2012

Pogadanki w szkołach o humanitarnym traktowaniu karpia

Środowisko

600 dzieci z Suwalszczyzny uczestniczyło w pogadankach edukacyjnych na temat humanitarnego traktowania karpia. Kampania społeczna została zorganizowana w ramach akcji Świąteczny karp. Projekt...

17.11.2012

Nowe przepisy w sprawie efektywności energetycznej

Środowisko

Unia Europejska uchwaliła nowe przepisy dotyczące wspólnych ram działań w celu wykorzystania całego istniejącego potencjału w zakresie oszczędności energii z uwzględnieniem oszczędności w sektorze...

17.11.2012