Ogromne zniszczenia Amazonii w ciągu ostatnich lat

Środowisko

Wylesianie Amazonii spowodowało w latach 2000-2010 zniszczenie obszaru porównywalnego z powierzchnią Wielkiej Brytanii - wynika z badań przeprowadzonych przez obrońców przyrody z Amazon Information...

05.12.2012

Reforma brytyjskiej energetyki – ucieczka naprzód

Środowisko

Przedstawione przez rząd szczegóły nowego Prawa energetycznego jednoznacznie wskazują, że brytyjski rynek energii elektrycznej czeka prawdziwa rewolucja. Choć opinie na temat nowego pakietu ustaw są...

04.12.2012

Rejestracja w EMAS zwalnia z akcyzy na wyroby węglowe

Środowisko

Podmioty zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu EMAS mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów oraz organów podatkowych, tylko...

04.12.2012

Jaki wpływ na wody gruntowe ma wydobywanie gazu łupkowego

Środowisko

Jeszcze przed końcem roku amerykańskie władze opublikują dwa raporty o kluczowym znaczeniu dla przyszłości rynku gazowego USA. Szczególne znaczenie dla rozwoju eksploatacji gazu łupkowego będzie miał...

04.12.2012

UE na razie bez nowych celów wykorzystania OZE

Środowisko

Ministrowie UE ds. energii nie zaapelowali do KE o nowy cel udziału odnawialnych źródeł (OZE) w bilansie energetycznym UE po 2020 r. To dobra wiadomość dla Polski, wyzwaniem jest już obecny cel 20...

03.12.2012

Gazy łupkowy może być wydobywany ekologicznie

Środowisko

Zamiast wtłaczania pod ziemię dużych ilości wody z chemikaliami, można użyć dwutlenku węgla. Dzięki temu nie ma problemu z zanieczyszczeniem wód gruntowych przy wydobywaniu gazu łupkowego, a...

03.12.2012