Na polski rynek trafią biopaliwa drugiej generacji

Środowisko

Polska, wypełniając dyrektywę EU zamierza wpuścić na rynek biopaliwa II generacji, ale wszystko wskazuje na to, że jednocześnie zamknie furtkę do produkcji w kraju nowego rodzaju biodiesla. Jeśli...

24.02.2014

Opublikowano nowelizację Prawa łowieckiego

Środowisko

20 lutego opublikowano ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 228), która dotyczy odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim.

23.02.2014

Nowelizacja ustawy o lasach opublikowana

Środowisko

Ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, stworzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego dokonywanie przez Lasy Państwowe wpłat do budżetu państwa...

21.02.2014

Sejm będzie pracował nad nowelizacją prawa wodnego

Środowisko

Posłowie skierowali projekt nowelizacji Prawa wodnego do komisji środowiska. Nowela zakłada m.in. modernizację w ciągu 10 lat ok. 300 oczyszczalni ścieków w celu ograniczenia ilości azotu i fosforu w...

20.02.2014