Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe sosnowieckiego magistratu, inwestycja – będąc na półmetku - potrwa jeszcze rok. Dzięki niej możliwie będzie efektywne wykorzystanie powstających w procesie oczyszczania osadów i biogazu oraz ograniczenie uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców.

Trwającą modernizację oczyszczalni Radocha II prowadzi – przy wykorzystaniu własnych środków - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu (RPWiK).

W ramach prac wymieniane są wyeksploatowane urządzenia, które ze względu na przestarzałe rozwiązania są kosztowne w utrzymaniu i nie osiągają oczekiwanej sprawności – również wobec rosnącej ilości zanieczyszczeń, w trafiających do Radochy II ściekach.

Wymieniane są m.in. urządzenia biofiltru, płuczki piasku i pochodni biogazu, powstają nowe sieci biogazu, przewody wody technologicznej, przyłącza wody, a także linie kablowe energetyczne i sterownicze oraz sieć światłowodowa.

Przedstawiciele sosnowieckiego RPWiK za „wisienkę na torcie” tych prac uważają instalację, która umożliwia na produkcję energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, powstającego w procesie oczyszczania ścieków.

„Szacuje się, że przy pełnym wykorzystaniu mocy agregatów, pokryją one w 55-proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu. Energia cieplna pochodząca z kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie elektryczności i ciepła - PAP) w całości będzie wykorzystywana na cele technologiczne” - wskazała prezes sosnowieckiego RPWiK Magdalena Pochwalska.

Dodatkowo, wytwarzanie energii z biogazu daje dodatkowe źródło dochodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia „zielonej energii”.

Inną korzyścią z modernizacji Radochy II będzie zwiększenie stopnia jej hermetyzacji, co powinno ograniczyć emisję przykrych zapachów. „W tej chwili do mieszkańców okolicznych osiedli mogą czasem docierać +zapachy+ z oczyszczalni. Po zakończeniu inwestycji ich emisja w znaczący sposób zostanie ograniczona” - zaznaczyła Pochwalska.

Wykonawcą obecnego, trzeciego już etapu modernizacji oczyszczalni jest spółka Instal Kraków. Umowę podpisano 21 marca ub. roku. Prace mają potrwać do marca 2015 r. Poprzedni etap modernizacji oczyszczalni był elementem pierwszego unijnego projektu modernizacji gospodarki ściekowej w Sosnowcu.

Sosnowiec w pierwszym etapie porządkowania gospodarki ściekowej przy wsparciu środków UE zbudował w poprzednich latach liczący ponad 15 km kolektor ściekowy „Bobrek” i częściowo zmodernizował położoną na jego końcu oczyszczalnię „Radocha II”.

Obecnie miasto prowadzi unijny projekt pod nazwą „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II” o szacunkowej wartości blisko 65,3 mln zł i unijnym dofinansowaniu 30,8 mln zł. W jego ramach powstaje nowa lub wymienia jest stara kanalizacja sanitarna w dzielnicach Niwka, Jęzor, Modrzejów i Klimontów (pozwoli to na podłączenie do kanalizacji łącznie ok. 4 tys. gospodarstw domowych).

Ponieważ w dotychczasowych przetargach udało się uzyskać niższe niż pierwotnie szacowano ceny, miasto wnioskowano już o rozszerzenie unijnego projektu o budowę kolejnych odcinków kanalizacji - w dzielnicach Dańdówka, Klimontów i Porąbka. Pozwoliłoby to na podłączenie do kanalizacji kolejnych ok. 850 gospodarstw domowych.

Niezależnie od prac współfinansowanych przez Unię Europejską, sosnowiecki RPWiK równolegle, w wykopach powstających pod unijną kanalizację, układa – już z własnych środków – sieci wodociągowe. Spółka prowadzi też na bieżąco inne roboty przy kanalizacji, m.in. w centrum miasta.(PAP)