Konkurs ma m.in. promować rozwój i zmiany przestrzeni publicznej, przeciwdziałać degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej oraz poprawiać wizerunek województwa. W tej formule zyskał już w regionie pewną popularność – w towarzyszącym mu internetowym plebiscycie w ub. roku oddano ponad 12 tys. głosów.

Organizatorami - obok urzędu marszałkowskiego - są katowickie oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zgłaszane do konkursu inwestycje są oceniane w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej i zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.
Do ubiegłorocznej 15. edycji konkursu wpłynęło 45 zgłoszeń z 34 gmin.

W kategorii przestrzeń publiczna nagrodzono Park sensoryczny w Rydułtowach (pracownia Alternatywny Krajobraz) – niewielki tematyczny park podzielony na strefy z urządzeniami i instalacjami mającymi edukować - działając na zmysły. Nagrodę w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna przyznano za modernizację skweru im. ks. Stefana Pieczki, który znajduje się w pobliżu raciborskiego rynku (pracownia Architec).

Za najlepszy obiekt użyteczności publicznej uznano budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci powstały w ramach rozbudowy Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (GIGAarchitekci, Susuł&Strama Inwestycje). Najlepszym zrewitalizowanym obiektem został zmodernizowany budynek elektrowni po dawnej kopalni Saturn w Czeladzi, w którym działa Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” (pracownia APPA Jan Pudło).

W konkursie oceniane są inwestycje zrealizowane na terenie woj. śląskiego do końca grudnia poprzedniego roku. Konkursowe propozycje mogą zgłaszać: projektanci, inwestorzy, prezydenci miast, burmistrzowie lub wójtowie, starostowie powiatów, stowarzyszenia oraz samorządy zawodowe.
Spośród wniosków spełniających warunki formalne konkursowe jury najpierw nominuje najlepsze, a spośród nich wybiera laureatów rekomendowanych do przyznania nagród i wyróżnień zarządowi woj. śląskiego. Jury tworzą marszałek woj. śląskiego oraz członkowie wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

W tegorocznym konkursie pula nagród finansowych wyniesie 60 tys. zł. Po 15 tys. zł mają dostać projektanci zwycięskich inwestycji w każdej kategorii. Nominowane, nagrodzone i wyróżnione inwestycje są też zgłaszane do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną.

Termin zgłoszeń do tegorocznej edycji „Najlepszej Przestrzeni
Publicznej Województwa Śląskiego” upływa 29 maja. Głosowanie internautów potrwa przez cały sierpień. Uroczystość ogłoszenia wyników odbywa się podczas organizowanych w październiku przez SARP Śląskich Dni Architektury. (PAP)