Dokument określa priorytety działań i zawiera m.in. konkretne zalecenia techniczne. Pierwsze takie przyjęte w regionie opracowanie dotyczyło lat 2009-2013. Obecne obejmuje kolejne pięć lat.

Zgodnie ze zmianami prawa obecny program ochrony przed hałasem dotyczy terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie (ok. 8,2 tys. dziennie) i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie.

Opracowując dokument przeanalizowano mapy akustyczne opracowane przez zarządców dróg i linii kolejowych najbardziej obciążonych ruchem i określające tereny wokół nich o największych przekroczeniach poziomów hałasu. Obecnie w województwie śląskim problem dotyczy ok. 774 km dróg oraz ok. 278 km linii kolejowych.

Międzynarodowe lotnisko w Pyrzowicach nie zostało objęte programem, ponieważ z 28,8 tys. operacji lotniczych w ub. roku nie spełnia kryterium tzw. głównego portu lotniczego - powyżej 50 tys. operacji lotniczych rocznie.

Tam, gdzie najbardziej dokucza hałas, specjaliści sugerują m.in. budowę zabezpieczonych akustycznie obwodnic i dróg alternatywnych wraz z niedopuszczeniem do powstawania w ich sąsiedztwie nowych domów mieszkalnych, remonty nawierzchni istniejących dróg wraz ze stosowaniem nawierzchni redukującej hałas czy szlifowanie szyn na liniach kolejowych oraz obudowywanie tras ekranami akustycznymi czy infrastrukturą uspokajającą ruch.

W przypadku części ujętych w programie odcinków realizowane są już inwestycje, które powinny poprawić sytuację, np. dla odcinka drogi nr 1 między Siewierzem i Częstochową to budowa autostrady A1.

Koszt proponowanych w ramach programu „działań naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego” to dla tras zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - 25,4 mln zł, dla zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - 16,8 mln zł, a dla PKP PLK -€“ 2 mln zł. W tych kwotach nie uwzględniono kosztów zadań planowanych do wykonania niezależnie od propozycji dokumentu (budowa nowych odcinków dróg czy ekranów).

Program zaleca też edukację ekologiczną. Ma ona obejmować m.in. promocję komunikacji publicznej, ekologicznego sposobu jazdy oraz zachęcać samorządy lokalne do planowania przestrzennego uwzględniającego zagrożenie hałasem.

Projekt programu przygotowała krakowska firma EKKOM. W konsultacjach publicznych nie spłynęły żadne wnioski.(PAP)