Zdaniem Józefa Neterowicza, eksperta ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich nasz kraj nadal ma problemy z racjonalnym wykorzystaniem istniejących źródeł energii. Jako główne grzechy uznał nadmierne straty energii w trakcie jej przesyłu na zbyt duże odległości, niedostateczne wykorzystanie paliw lokalnych (biomasa, odpady), brak wystarczającej liczby zakładów mogących przetworzyć te paliwa w energię, którą można wykorzystać na potrzeby lokalnych odbiorców. Dodał, że nie wykorzystujemy także w odpowiednim stopniu możliwości, jakie stwarza produkcja ciepła i prądu w skojarzeniu oraz systemowych dostaw ciepła i chłodu.

Za dobry przykład rozwiązywania tych problemów wskazał te stosowane w Skandynawii. "W Szwecji, którą zamieszkuje cztery razy mniej ludzi niż Polskę, funkcjonują 34 spalarnie odpadów, a przy produkcji energii odnawialnej działa 300 tysięcy miejsc pracy. W Polsce mamy zaledwie sześć takich zakładów. Dzięki temu, że szwedzkie gminy stały się prosumentem energii, aż 80 proc. z nich jest samowystarczalna pod kątem energetycznym" - wyliczał.

Ustawa o odpadach. Komentarz
Prof. zw.dr hab. Wojciech Radecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Uczestnicy spotkania wskazali także na błędy, jakie popełniono w naszym kraju w celu osiągnięcia efektu ekologicznego przy pomocy współspalania wilgotnej biomasy z węglem w kotłach energetycznych. Jak powiedział prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich z Politechniki Opolskiej, co prawda dzięki temu polska energetyka uzyskuje już 7,5 proc. energii ze źródeł odnawialnych, jednak nie można za sukces uznać sposób, w jaki to osiągnięto.

Zdaniem uczestników spotkania w Polsce nadal brakuje stabilności w zakresie prawa. Jest to szczególnie ważne, jeżeli chodzi o decyzje dotyczące wyboru kierunków inwestycji ekologicznych, jakie stoją przed samorządami.

W drugim dniu festiwalu zaprezentowane będą rozwiązania z zakresu ekologicznej produkcji energii dla małych i średnich firm. Trzeci i ostatni dzień festiwalu ma odbyć się pod hasłem: Eko-Moto-Forum, poświęcony będzie nowoczesnym trendom w motoryzacji. (PAP)