Chodzi o dyrektywę 2008/56/WE z czerwca 2008 r. Zostały w niej określone zasady, na podstawie których państwa UE mają opracować własne strategie oraz programy ochrony środowiska morskiego w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 roku.

Do nowelizacji wprowadzono nowe definicje, takie jak m.in.: cele środowiskowe dla wód morskich, stan środowiska wód morskich, dobry stan środowiska wód morskich czy zanieczyszczenia wód morskich.

Projekt zawiera także rozdział dotyczący ochrony środowiska wód morskich. Zadania z tym związane będą należały do administracji rządowej i samorządowej.

"Dla wód morskich będzie ustanowiona strategia morska, obejmująca: wstępną ocenę stanu środowiska morskiego, zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska morskiego, zestaw celów środowiskowych dla wód morskich, program monitoringu oraz krajowy program ich ochrony" - podało CIR.

Zgodnie z nowymi przepisami, wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich będzie przygotowywał Główny Inspektor Ochrony Środowiska i będzie ona uzgadniana m.in. z ministrem transportu i rolnictwa.

W zakres wstępnej oceny będą wchodzić: analiza podstawowych cech i właściwości wód morskich oraz obecnego stanu tych wód (np. topografia dna morskiego, roczny rozkład temperatur, informacje nt. populacji ryb, ssaków i ptaków morskich) czy też analiza ekonomiczna i społeczna użytkowania wód morskich.

Nowelizacja zakłada, że od 2018 roku będzie dokonywany przegląd dotyczący wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. "Konieczność aktualizacji poszczególnych elementów strategii morskiej wynika z przepisów dyrektywy. Wstępną ocenę, jak i jej aktualizację będzie przyjmować Rada Ministrów" - dodano w komunikacie. Ocena będzie podawana do publicznej wiadomości, a następnie dokument zostanie przesłany m.in. do Komisji Europejskiej.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. Będą w nim uwzględnione m.in. normy środowiskowe. Zestaw ma być zatwierdzany przez rząd, a następnie uzgodniony z KE.

W skład strategii morskiej będzie wchodziło także opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich oraz krajowy program ochrony wód morskich. (PAP)

mick/ je/ woj/