To kolejna inicjatywa, służąca poprawie estetyki w tym 140-tysięcznym mieście. Korzystając z przepisów tzw. ustawy krajobrazowej samorządowcy pracują też nad uregulowaniem zasad umieszczania reklam w mieście i chcą ustanowić w śródmieściu park kulturowy.

Pełnomocnik prezydenta Rybnika ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej Wojciech Student wskazuje, że dziś tzw. meble miejskie najczęściej nie są ze sobą spójne i nie można ich jednoznacznie identyfikować z miastem. Krokiem w kierunku uporządkowania przestrzeni publicznej w Rybniku było ogłoszenie konkursu na katalog mebli miejskich.

„Założeniem konkursu było opracowanie takiego katalogu mebli i urządzeń miejskich, które będą kojarzyły się z Rybnikiem i będą mogły być traktowane jako typowo rybnickie” – wyjaśnił Student.

Rozstrzygnięty w ostatnim czasie konkurs był adresowany zarówno do profesjonalistów - architektów, projektantów, grafików – jak i do studentów oraz wszystkich umiejących projektować formy przestrzenne. Chodziło nie tylko o to, by zaprojektowane meble były ładne, funkcjonalne, trwałe i ergonomiczne, ale też by „wyrażały tożsamość miejsca i tworzyły charakter przestrzeni miejskiej”.

Jury oceniło osiem prac, prezentujących najróżniejsze elementy miejskiej infrastruktury – od wiat przystankowych i ławek, po zegary uliczne, słupy ogłoszeniowe, barierki, stojaki na rowery, słupki chodnikowe, donice i osłony drzew. Autorzy jednej z prac nawiązali np. do stylistyki górniczego szybu, wzorując się na zabytkowej rybnickiej kopalni „Ignacy”. Pierwszej nagrody nie przyznano.

„Żadna praca nie ujęła na tyle, by przyznać pierwszą nagrodę. Wybrane prace mają jednak potencjał, a rozmowy, jakie zostaną podjęte z autorami, pozwolą wskazać projekt, który ma ten potencjał największy. Warto przy tym pamiętać, że meble miejskie nie mogą przytłoczyć przestrzeni i jej zdominować. Muszą stać się raczej tłem i wpisywać się w całość” - skomentowała Marlena Wolnik ze Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Pełnomocnik prezydenta Rybnika Wojciech Student traktuje konkurs jako rodzaj publicznej dyskusji o sprawach związanych z miastem; jego zdaniem wybrane prace w przyszłości mają szansę stać się elementami przestrzeni Rybnika.

„Chcemy spotkać się z autorami poszczególnych prac, aby poruszyć temat dopracowania i rozwoju projektów w kierunku ich przyszłej realizacji. Będziemy to robić w porozumieniu z firmami, które produkują meble miejskie” – zapewnił pełnomocnik.

Samorządowcy podkreślają, że określenie standardów związanych z meblami i urządzeniami miejskimi nie wiąże się z demontażem już istniejących i sprawnych elementów małej architektury w mieście – mają one być ulepszane, a meble z katalogu mają być stosowane przy tworzeniu nowej infrastruktury. (PAP)