Nowe inwestycje mieszkaniowe - których łączna wartość to ponad 7,5 mln zł - powstaną przy ul. Kolejowej w dzielnicy Meksyk oraz przy ul. Kadłubka w Niedobczycach – podał rybnicki magistrat. To element pilotażowego programu o nazwie RBS – Rybnickie Budownictwo Społeczne. Z wnioskiem do BGK o udzielenie dofinansowania do realizację tych dwóch projektów, miasto wystąpiło z końcem września ubiegłego roku.

„Budownictwo socjalne i komunalne to jedno z priorytetowych zadań tegorocznego budżetu miasta. Otrzymana dotacja, a co za tym idzie możliwość budowy nowych budynków mieszkalnych, to ważny krok na drodze do poszerzania oferty mieszkaniowej Rybnika” - powiedział prezydent miasta Piotr Kuczera.

Dwa budynki komunalne, które powstaną przy ul. Kolejowej to bloki o prostej i zwartej bryle, wyposażone w ogrzewanie gazowe. W każdym budynku będzie zlokalizowanych po 16 lokali mieszkalnych. Łączna powierzchnia użytkowa lokali w każdym z budynków wyniesie 825 m kw., a całkowity koszt budowy to prawie 6,4 mln zł.

Inwestycja w całości zostanie zrealizowana przez samorząd Rybnika, któremu BGK udzieli bezzwrotnej dotacji w wysokości ponad 2,23 mln zł, co pokryje 35 proc. kosztów zadania. Resztę – ponad 4,1 mln zł - wyłoży miasto.

Z kolei w budynku socjalnym przy ul. Kadłubka znajdzie się osiem lokali mieszkalnych; każde mieszkanie będzie posiadało niezależne wejście. Łączna powierzchnia użytkowa tego budynku to 327 m kw., a koszt inwestycji zamknie się ok. 1,2 mln zł. W tym przypadku BGK udzielił bezzwrotnej dotacji w wysokości 425 tys. zł, 790 tys. zł przekaże miasto.

W wyniku realizacji inwestycji do użytku zostanie oddanych w sumie 40 lokali mieszkalnych – 32 komunalne o średniej powierzchni ponad 50 m kw. i osiem socjalnych lokali socjalnych o średniej powierzchni 40 m kw.

Jak przekonują rybniccy urzędnicy, nowe energooszczędne budynki to realne korzyści dla miasta - obniżą koszty ich użytkowania oraz zredukują do absolutnego minimum zużycie paliw wykorzystywanych do ich ogrzewania. Zastosowanie przy budowie wysokiej jakości materiałów ma przynieść wymierne korzyści oraz oszczędności związane z eksploatacją.(PAP)