Na realizację inwestycji Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno (na jego terenie działa port rybacki) otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 31 mln zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na 2014 rok.

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno podlega gminie Trzebiatów.

W ramach inwestycji ma być przeprowadzona kompleksowa modernizacja nabrzeży portowych o łącznej długości 429 m. Nabrzeża zostaną wyposażone w punkty poboru wody i energii elektrycznej. Dodatkowo wybudowane będą: basen remontowy wraz z budynkiem warsztatowym i slipem do obsługi jednostek rybackich stacjonujących w porcie, budynek przeznaczony do bezpośredniej sprzedaży ryb z magazynem, chłodnią i urządzeniem wytwarzającym lód.

Przebudowane zostaną też drogi, place, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne i sieci wodociągowe.

Zostanie też wybudowany obiekt administracyjny portu. Budynek będzie wykorzystywany przez Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego i Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno, a także organizacje i stowarzyszenia rybackie.

"Rozpoczynamy największą inwestycję w historii gminy. Modernizacja portu rybackiego pozwoli na dalszy rozwój branży rybackiej i zwiększenie potencjału gospodarczego naszego regionu. Dzięki temu wielkiemu projektowi poprawią się warunki bezpieczeństwa w porcie, polepszy się obsługa statków rybackich oraz ograniczone zostanie zanieczyszczenie środowiska morskiego" - powiedział PAP burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz.

Wykonawcą inwestycji jest Korporacja Budowlana Doraco z Gdańska, która realizuje budowę falochronu dla Gazoportu LNG w Świnoujściu oraz Terminal Masowy na terenie Rudoportu w Porcie Morskim Gdańsk. Funkcję inżyniera kontraktu pełnić będzie firma EKO-INVEST ze Szczecina. (PAP)

epr/ amac/