"Rewitalizacja przestrzeni miejskich obejmuje nie tylko budynki, czy infrastrukturę komunalną, ale także tereny zielone" - podkreśliła prezydent Rudy Śl. Grażyna Dziedzic.

Teren objęty projektem stanowi w głównej mierze dolina znajdująca się pomiędzy ul. Bujoczka a Kościelną w dzielnicy Ruda, przez którą przepływa potok - tzw. Rów Rudzki II; znajdują się tu także dwa niewielkie, płytkie stawy. "Aktualnie to miejsce jest nieuporządkowane i zaśmiecone. Najważniejsze, że wiemy, co trzeba tu zmienić i że mamy na to pieniądze. Co ważne, teren ten ma również duży potencjał" – ocenił wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Choć na pierwszy rzut oka trudno to obecnie zauważyć, dolina Rowu Rudzkiego odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi, charakteryzuje się też dużą różnorodnością zwierząt, szczególnie płazów i ptaków. Występuje tam 5 gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce – w tym konwalia majowa i bluszcz pospolity - oraz dwa gatunki zagrożone w skali regionu górnośląskiego - rzeżucha gorzka i jeżogłówka pojedyncza. Na tym obszarze znajdują się też 2 pomniki przyrody – 150-letni grab oraz 200-letni dąb szypułkowy.

W pierwszej kolejności teren zostanie uporządkowany, następnie nasadzane będą nowe drzewa, krzewy i byliny. Wykonane zostaną łąki parkowe, pojawią się budki lęgowe dla ptaków i owadów. Wybudowana zostanie pieszo - rowerowa ścieżka prowadząca od ul. Bujoczka do ul. Porębskiej oraz schody terenowe prowadzące od strony ulicy Kościelnej/Porębskiej. Ponadto w rejonie ul. Bujoczka wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci, nie zabraknie też drobnej architektury - ławek, koszy na śmieci, stolików do gry.

Niezwykle istotnym w skali całego przedsięwzięcia będzie jego edukacyjny wymiar. Na obszarze objętym inwestycją zostanie wytyczona ścieżka edukacyjna, przy której zainstalowane zostaną tablice edukacyjne. "Planujemy także wydanie broszury informacyjnej, a także książeczki i kolorowanki dla dzieci. Opracowane zostaną także materiały dla placówek oświatowych" – poinformowała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ewa Wyciślik.

Cała inwestycja ma kosztować ponad 1,3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie, pozyskane w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014 – 2020, ma wynieść blisko 950 tys. zł. Pierwsze prace przy realizacji inwestycji powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć do jesieni 2018 r.

Władze Rudy Śląskiej w tym roku rozpoczną też realizację innego projektu związanego z rewitalizacją terenów zielonych. Chodzi o tzw. Trakt Rudzki, czyli ścieżkę pieszo - rowerową, łączącą Wirek z Nowym Bytomiem. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Powstanie tam m.in. industrialny park rekreacji, inhalatorium, czy ogród sensoryczny. Miasto na ten cel pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja ta z kolei będzie się uzupełniać z rewitalizacją hałdy w ramach programu LUMAT. Ma tam powstać punkt widokowy, ścieżki spacerowe, plac zabaw i tor saneczkowy, a do tego nasadzenia roślin, które nie pozwolą na przedostanie metali ciężkich poza glebę. Prace również rozpoczną się w tym roku. (PAP)