Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (etap I)". Koszt projektu to ponad 187 mln zł, w tym ponad 114 mln zł to środki unijne. Natomiast II etap obejmie modernizację zapory w Nysie, obecnie rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawców. Zakończenie obu etapów planowane jest na 2015 r.

Jak poinformowała PAP w środę Magdalena Łońska, rzeczniczka prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, rzeka Nysa Kłodzka na obszarze Kotliny Kłodzkiej (Dolnośląskie) jest szczególnie podatna na występowanie wezbrań powodziowych.

„Nawet krótkotrwałe ulewne deszcze wywołują gwałtowny przybór wody. Fale wezbraniowe z lewych i prawych dopływów nakładają się na falę na Nysie Kłodzkiej stwarzając zagrożenie powodziowe. Pokazała to katastrofalna w skutkach powódź w 1997 r. Specyfika regionu górskiego, gdzie w dolinach nie ma miejsca na budowę wałów i polderów zalewowych, sprawia, że istotną rolę odgrywa prawidłowe działanie zbiorników przeciwpowodziowych” - mówiła rzeczniczka.

Dodała, że zbiornik wodny Nysa jest głównym elementem systemu przeciwpowodziowego doliny Odry, który zredukuje zagrożenie powodziowe miasta Nysa, Lewin Brzeski, Brzeg Opolski, Oława i Wrocław.

Podpisana umowa – według Łońskiej - umożliwi sfinansowanie I etapu przedsięwzięcia obejmującego: przebudowę i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic wraz z istniejącymi budowlami. Realizacja tego zadania zwiększy przepustowość rzeki poniżej zbiornika.

„Jest to jeden z warunków przepuszczenia wielkiej wody istniejącym korytem - do 1400 metrów sześciennych na sekundę. Zadanie obejmuje m.in. modernizację trzech jazów, które w obecnym stanie zagrażają swobodnemu przepuszczeniu wód powodziowych, jak również poszerzenie koryta rzeki oraz budowę obwałowania na lewym brzegu poniżej zapory” - mówiła rzeczniczka.

Dodała, że dzięki temu nie powtórzy się więcej sytuacja podobna do tej z 1997 r., kiedy w wyniku spiętrzenia wody doszło do zalania Nysy. (PAP)

umw/ mki/