GUS podał, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4 proc. wyższym w porównaniu z majem br.

Analitycy spodziewali się w czerwcu wzrostu produkcji rdr o 3,4 proc., zaś mdm wzrostu o 1,4 proc.

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego w czerwcu wzrosła (w ujęciu rocznym ) produkcja sprzedana w 20 działach spośród 34 działów przemysłu. "W większości z nich wzrost ten był jednak wolniejszy od notowanego przed miesiącem, co mogło być związane z osłabieniem dynamiki sprzedaży produkcji przemysłowej na eksport" - ocenił GUS w komunikacie.


Z danych GUS wynika, że w czerwcu 2014 roku o 10,2 proc. wzrosła produkcja mebli, o 9,1 proc. produkcja metali. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny była wyższa o 8,5 proc., produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych o 6,7 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,4 proc., a wyrobów z metali – o 4 proc.


"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku wystąpił w 14 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 13,5 proc.), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej ( o 6,9 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 6,7 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 5,6 proc.) oraz wyrobów farmaceutycznych i urządzeń elektrycznych (po 3,1 proc.)" - podał GUS.
W informacji wskazano ponadto, że w okresie od stycznia do czerwiec 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 0,4 proc.


Lepiej od sektora przemysłowego radziła sobie w czerwcu budowlanka. Produkcja budowlano-montażowa była w czerwcu 8 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 18,3 proc. w czerwcu ub. roku) i o 16,9 proc. wyższa w porównaniu z majem tego roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 8,7 proc. w ujęciu rocznym i o 2,7 proc. w porównaniu z majem br.


"W stosunku do czerwca ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 24,7 proc.) i roboty budowlane specjalistyczne (o 14,2 proc.). W podmiotach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków wystąpił spadek produkcji o 12,1 proc." - poinformował GUS.


W porównaniu z majem br. wzrost produkcji odnotowano w firmach budowlanych inżynierii lądowej i wodnej (o 39 proc.), w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 15,7 proc.). Spadek produkcji (o 3,1 proc.) zaobserwowano w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków.


GUS podał ponadto, że ceny produkcji przemysłowej w czerwcu w ujęciu rocznym spadły o 1,7 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w czerwcu w ujęciu rocznym spadły o 1,6 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się. (PAP)