KE przygotowuje przepisy zabezpieczające niezależność mediów

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Grupy medialne, które chciałyby przejmować mniejsze media, będą musiały zadbać o to, by te przejęcia gwarantowały pluralizm mediów i niezależność redakcyjną - zakłada projekt przepisów, który ogłosiła w piątek Komisja Europejska. Przepisy miałyby zastosowanie do nadawców telewizyjnych i radiowych, audiowizualnych usług medialnych na żądanie, publikacji prasowych oraz bardzo dużych platform internetowych i platform udostępniania wideo.

16.09.2022

Zakaz sprzedaży smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu – mentolowa burza i podgrzewanie atmosfery

Rynek i konsument Prawo unijne

UE planuje znieść zwolnienie na wprowadzanie do obrotu podgrzewanych wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie. Orędownicy wprowadzenia zakazu wskazują, że może to być dobry krok w celu ograniczenia korzystania z wyrobów tytoniowych, powołując się na argumenty zdrowotne. Przeciwnicy podnoszą szereg argumentów, wskazując na mniejszą szkodliwość dla zdrowia.

16.09.2022

Parlament Europejski uchwalił przepisy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników

Prawo pracy Prawo unijne

Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach Unii mają zapewnić godny poziom życia i pracy. Państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych - zdecydował w środę Parlament Europejski. Stosunkiem głosów 505 za do 92 przeciw i przy 44 wstrzymujących się od głosu, PE przyjął tego dnia nową dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej.

14.09.2022

Już 204 mln euro potrącono Polsce za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska potrąciła Polsce kolejną, piątą transzę kary za brak zastosowania się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Łącznie dotychczas potrącono z tego powodu z unijnych funduszy już ponad 204 miliony euro, a suma kar naliczonych z tego powodu to już 314 mln euro. Polski rząd nie wystąpił dotąd o wstrzymanie naliczania tych kar.

13.09.2022

Ważne zmiany dla samorządów przy staraniach o nowe środki unijne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 przyniesie zmiany w kwalifikowalności wydatków. Nowe regulacje w zakresie zamówień udzielanych w projekcie powiązano z zapisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zwiększono również do 200 tys. euro (wcześniej 100 tys. euro) wartość projektu, który rozliczany będzie obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod.

13.09.2022

UE: Zawieszenie ułatwień wizowych dla Rosjan już obowiązuje

Prawo unijne

W Unii Europejskiej weszła w życie decyzja, która całkowicie zawiesza umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Rosji. Wcześniej UE zawiesiła część tej umowy z 2007 roku, która dotyczyła urzędników rządowych i biznesmenów, teraz ma zamrozić część dotyczącą turystów.

12.09.2022

Kary za Izbę Dyscyplinarną wciąż naliczane, rząd nie wnioskuje o wstrzymanie

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

310 milionów euro - to na piątek 9 września wysokość kar, jakie Polska ma zapłacić za niewykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Izba już nie istnieje, a polski rząd uważa, że to rozwiązuje spór, którym zajmuje się TSUE. Ale o wstrzymanie naliczania kary dotąd nie wystąpił.

09.09.2022

Konferencja o patentach europejskich i Jednolitym Sądzie Patentowym już 21 września

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Wielkimi krokami zbliżają się największe zmiany w europejskim prawie patentowym od początku jego istnienia. Zgodnie z zapowiedziami już niebawem zacznie funkcjonować patent europejski o jednolitym skutku, a wraz z nim zostanie uruchomiony Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Będzie to temat międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 21 września 2022 r. Partnerem wydarzenia jest Wolters Kluwer Polska.

09.09.2022

Prawo dla sygnalistów - spór o przepisy chroniące przed odwetem pracodawcy

Prawo pracy Prawo unijne

Przymus, zastraszanie lub wykluczenie, a także mobbing, dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie czy wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych wobec sygnalisty, jest działaniem niedopuszczalnym. I nie ma znaczenia, czy taki odwet jest „zwykłym” działaniem czy nadzwyczajnym – twierdzi RCL w nawiązaniu do prac nad ustawą.

09.09.2022

UE: Będą ograniczenia zużycia energii - Polska będzie przeciw

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Obowiązkowe ograniczenie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu oraz narzucenie limitu cenowego na rosyjski gaz - wprowadzenie takich regulacji zapowiada Komisja Europejska. Przewodnicząca KE zastrzega jednak, że w odniesieniu do ograniczeń zużycia energii potrzebna będzie współpraca państw członkowskich. Polski rząd zapowiada opór wobec tej propozycji.

07.09.2022

Węgry ustępują - dla pieniędzy z UE rząd tworzy niezależny urząd antykorupcyjny

Administracja publiczna Prawo unijne

Premier Węgier Viktor Orban podpisał dekret zapowiadający utworzenie niezależnego urzędu antykorupcyjnego. Decyzja ma na celu odblokowanie funduszy unijnych przeznaczonych na pomoc dla krajów dotkniętych pandemią Covid-19. Węgierski rząd liczy odblokowanie dzię4ki temu 5,8 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy. Powstanie też antykorupcyjna grupa robocza z udziałem opozycji.

06.09.2022

Przed firmami kolejne ograniczenia w finansowaniu dłużnym

CIT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Komisja Europejska opublikowała niedawno projekt nowej dyrektywy, która wprowadzi spore zmiany w kwestii finansowania dłużnego, z perspektywy podatkowej. Projekt dyrektywy zakłada, że krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy zostaną opublikowane do końca 2023 r. i nowe przepisy będą mieć zastosowanie począwszy od 2024 r. – pisze Remigiusz Fijak, ekspert w ID Advisory.

31.08.2022

Kanclerz Niemiec: W UE nie ma pieniędzy bez przestrzegania praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wypłaty pieniędzy z unijnego budżetu będą powiązane z przestrzeganiem standardów dotyczących państwa prawa - zadeklarował kanclerz Niemiec Olaf Scholz. I dodał, że Komisja Europejska powinna mieć nowe możliwości wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. - Polska jest fałszywie atakowana rzekomymi brakami w praworządności – skomentował wiceszef MS Sebastian Kaleta.

30.08.2022

Stowarzyszenia sędziowskie chcą unieważnienia decyzji o KPO dla Polski

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Cztery europejskie organizacje sędziowskie - Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Rechters voor Rechters oraz MEDEL - skierowały w niedzielę skargę do Sądu Unii Europejskiej (część TSUE), domagając się unieważnienia decyzji Rady UE w sprawie polskiego KPO.

28.08.2022

Węgry ustąpią w sprawie praworządności, by dostać pieniądze z KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rząd Węgier obiecał Komisji Europejskiej, że do końca października zmieni część spornych ustaw, o ile uda się osiągnąć porozumienie w sprawie uwolnienia unijnych funduszy - poinformował szef kancelarii premiera Gergely Gulyas. Komisja Europejska wstrzymuje Węgrom wypłatę pieniędzy z Funduszu Odbudowy, a powodem są zarzuty dotyczące praworządności, podobne do tych stawianych polskim władzom.

24.08.2022

Prof. Kranz: Niemcy nie reagują na zaczepki polskich polityków, ale będą konsekwencje

Administracja publiczna Prawo unijne

Minister sprawiedliwości oficjalnie obwinia Niemcy za blokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Jest to teza fałszywa i niebezpieczna - mówi były ambasador w RFN prof. dr hab. Jerzy Kranz. - Ale Niemcy nie mają obowiązku odpowiadać na takie "zaczepki". Mogą natomiast wyciągnąć konsekwencje przy innej okazji, np. gdy Polska będzie zabiegać w Unii Europejskiej o jakąś ważną dla niej sprawę.

24.08.2022

Więcej chronionych przed zwolnieniem grupowym, ale kryteria niejasne

Prawo pracy Prawo unijne

Przy zwolnieniach grupowych, w razie nie przyjęcia zmienionych warunków pracy czy płacy przez chronionego pracownika, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że przy wypowiadaniu kierował się innymi powodami. Zdaniem prawników, przepis w obecnym kształcie jest niejasny. Nie wiadomo komu i co ma udowadniać pracodawca, a także po co. Zwłaszcza, że jak mówią prawnicy, w takiej sytuacji nie ma mowy o postępowaniu sądowym.

22.08.2022

Ochrona ciągłości członkostwa w związku zawodowym - RPO pyta o ocenę przepisu

Prawo pracy Prawo unijne

Przepisy ograniczają prawa osób należących do związków zawodowych w okresie między rozwiązaniem stosunku pracy a formalnym uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Według związkowców, pracodawcy wykorzystują lukę, jaką tworzy ten przepis, w zakresie ochrony ciągłości członkostwa. RPO rozważa wystąpienie z pośrednią inicjatywą ustawodawczą zmiany ustawy o związkach zawodowych bądź skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o podjęcie uchwały.

19.08.2022

Nowa klasyfikacja naruszeń w UE - w dobie Pakietu Mobilności można szybciej stracić dobrą reputację

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Specjalny rating przewoźników, który klasyfikuje firmy ze względu na ocenę ryzyka wystąpienia naruszeń w przedsiębiorstwie według jednolitego wzoru, dostępnego dla krajów Unii Europejskiej to jedna ze zmian, których wprowadzenie wymusił Pakiet Mobilności. Druga ważna zmiana aktualizuje rozporządzenie (UE) 2016/403, określając stopień nowych naruszeń wprowadzonych w 2020 i 2022.

19.08.2022

Eksperci: Chcąc lepiej chronić ofiary mobbingu, trzeba zmienić prawo

Prawo pracy Prawo unijne

Trzeba zmienić przepisy i definicję mobbingu, bo trudno go udowodnić przed sądem – postulują eksperci. Z tego powodu ofiary rzadko decydują się na dochodzenie swoich praw. Prawnicy zwracają uwagę na to, że wystarczyłoby, by w samej definicji zamiast przecinka został wstawiony wyraz „lub”. I dodają, że dzisiaj zdecydowanie łatwiej jest dowieść fakt molestowania niż mobbingu.

17.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski