Więcej chronionych przed zwolnieniem grupowym, ale kryteria niejasne

Prawo pracy Prawo unijne

Przy zwolnieniach grupowych, w razie nie przyjęcia zmienionych warunków pracy czy płacy przez chronionego pracownika, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że przy wypowiadaniu kierował się innymi powodami. Zdaniem prawników, przepis w obecnym kształcie jest niejasny. Nie wiadomo komu i co ma udowadniać pracodawca, a także po co. Zwłaszcza, że jak mówią prawnicy, w takiej sytuacji nie ma mowy o postępowaniu sądowym.

22.08.2022

Ochrona ciągłości członkostwa w związku zawodowym - RPO pyta o ocenę przepisu

Prawo pracy Prawo unijne

Przepisy ograniczają prawa osób należących do związków zawodowych w okresie między rozwiązaniem stosunku pracy a formalnym uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Według związkowców, pracodawcy wykorzystują lukę, jaką tworzy ten przepis, w zakresie ochrony ciągłości członkostwa. RPO rozważa wystąpienie z pośrednią inicjatywą ustawodawczą zmiany ustawy o związkach zawodowych bądź skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o podjęcie uchwały.

19.08.2022

Nowa klasyfikacja naruszeń w UE - w dobie Pakietu Mobilności można szybciej stracić dobrą reputację

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Specjalny rating przewoźników, który klasyfikuje firmy ze względu na ocenę ryzyka wystąpienia naruszeń w przedsiębiorstwie według jednolitego wzoru, dostępnego dla krajów Unii Europejskiej to jedna ze zmian, których wprowadzenie wymusił Pakiet Mobilności. Druga ważna zmiana aktualizuje rozporządzenie (UE) 2016/403, określając stopień nowych naruszeń wprowadzonych w 2020 i 2022.

19.08.2022

Eksperci: Chcąc lepiej chronić ofiary mobbingu, trzeba zmienić prawo

Prawo pracy Prawo unijne

Trzeba zmienić przepisy i definicję mobbingu, bo trudno go udowodnić przed sądem – postulują eksperci. Z tego powodu ofiary rzadko decydują się na dochodzenie swoich praw. Prawnicy zwracają uwagę na to, że wystarczyłoby, by w samej definicji zamiast przecinka został wstawiony wyraz „lub”. I dodają, że dzisiaj zdecydowanie łatwiej jest dowieść fakt molestowania niż mobbingu.

17.08.2022

Czas pracy - definicja w polskiej ustawie może być inna niż w unijnej dyrektywie

Prawo pracy Prawo unijne

Są wątpliwości, czy ustawa, która ma wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, wyczerpie obowiązek informowania pracownika o organizacji jego czasu pracy. Dlatego że autorzy projektu nie zauważyli, iż definicja systemu czasu pracy z dyrektywy nie odpowiada rozumieniu systemu czasu pracy w prawie polskim. W efekcie proponowane przepisy nie realizują celu tej dyrektywy.

16.08.2022

KPO wciąż nie ma, a rząd konsultuje projekt o zrównoważonej gospodarce wodnej 

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zaprasza do konsultacji projektu.

12.08.2022

Prorodzicielskie rozwiązania spóźnione, więc nie zaszkodzą finansom publicznym

Finanse publiczne Prawo pracy Prawo unijne

Gdyby rząd wprowadził od 2 sierpnia 2022 r. przepisy dla pracowników będących rodzicami przewidziane unijną dyrektywą work-life balance, to saldo ogółem dla sektora finansów publicznych wyniosłoby 329,5 mln zł. W całym 2023 r. wyniesie już prawie 1 mld zł, ale i tak - zdaniem prawników - koszty zmian korzystnych dla pracowników, zwłaszcza tych będących rodzicami, nie są wysokie.

11.08.2022

Premier: Na przełomie października i listopada pierwszy wniosek o pieniądze z KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Na przełomie października i listopada złożymy pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Kilka dni wcześniej komisarz UE Didier Reynders zapowiedział, że właśnie pierwszy wniosek o fundusze będzie okazją do weryfikacji, czy polskie władze wypełniły "kamienie milowe" dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości.

10.08.2022

Tylko 21 dni rząd chce dać firmom na przygotowanie się do wielkich zmian w kodeksie pracy i zasiłkach

Prawo pracy Prawo unijne

Jest druga, ostateczna wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która ma wdrożyć dwie unijne dyrektywy – propracownicze i prorodzicielskie. Jak dowiedział się serwis Prawo.pl, projekt, który z początkiem sierpnia br. został skierowany pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, ma wejść w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia ustawy.

10.08.2022

Podziały spółek - w kodeksie spółek handlowych będą zmiany

Spółki Prawo unijne

W kodeksie spółek handlowych znajdą się nowe zasady dotyczące transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Bardziej będą również chronieni pracownicy takich firm. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy w tej sprawie. Wdrożenie tego typu rozwiązań wymaga unijna dyrektywa 2019/2121.

08.08.2022

Pracownicy muszą poczekać. Rząd miał 2 lata na wdrożenie przepisów unijnych, a i tak nie zdążył

Prawo pracy Prawo unijne

1 i 2 sierpnia 2022 roku minęły terminy transpozycji do naszego prawa dwóch unijnych dyrektyw ważnych dla pracowników, także tych będących rodzicami. Nie ma więc dłuższych urlopów rodzicielskich, 5-dniowego nieodpłatnego urlopu opiekuńczego, elastycznej organizacji pracy dla rodziców dzieci do lat ośmiu czy większej ochrony przy umowach na czas określony. To bardzo zła wiadomość dla polskich pracowników. Zwłaszcza, że dochodzenie odszkodowania od państwa może być trudne.

08.08.2022

Prezes PiS zapowiada zmianę polityki wobec Unii Europejskiej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jeżeli wygramy najbliższe wybory, stosunki z Unią Europejską będziemy musieli ułożyć po nowemu - zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy, ale dziś widać o co chodzi. Ustępstwa nic nie dały, choć poszliśmy daleko - dodał. A inny polityk PiS zapowiedział stosowanie zasady "ząb za ząb".

08.08.2022

UE: Rozporządzenie o redukcji zużycia gazu, na razie dobrowolnej

Rynek i konsument Prawo unijne

Rada Unii Europejskiej przyjęła w piątek rozporządzenie o dobrowolnym zmniejszeniu podczas tej zimy zapotrzebowania na gaz ziemny o 15 proc. Przewiduje ono jednak możliwość uruchomienia przez Radę "stanu ostrzeżenia" dotyczącego bezpieczeństwa dostaw, a wtedy zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stałoby się obowiązkowe. Polska opowiedziała się przeciwko temu rozporządzeniu.

05.08.2022

Będzie inflacyjna pomoc dla warsztatów terapii zajęciowej

Prawo pracy Prawo unijne

Rząd zapowiada, że w najbliższym czasie uruchomi program pomocowy dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) na konkretne cele związane z podwyższonymi kosztami wynikającymi z inflacji. Nie wiadomo jednak, czy zmieni się algorytm finansowania WTZ-ów, i czy wzrośnie dofinansowanie na jednego uczestnika, a to jest obecnie największym problemem w opinii przedstawicieli tych placówek.

05.08.2022

KE: Ocena zmian w polskich sądach przy pierwszym wniosku o pieniądze z KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska będzie musiała wykazać, że cele określone w tzw. kamieniach milowych zostały osiągnięte, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności - zapowiedział komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. I sprecyzował, że będzie to sprawdzone, gdy polski rząd złoży pierwszy wniosek o wypłatę środków w ramach tego instrumentu.

04.08.2022

Unijne prawo wymaga już zachowania tożsamości dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Prawo unijne

Od 1 sierpnia br. obowiązują przepisy unijne o zachowaniu tożsamości dzieci, które w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej wymagają zachowywania prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej. - To duży sukces naszego resortu - podkreślano w środę w Ministerstwie Sprawiedliwości, które sobie przypisuje tę inicjatywę.

03.08.2022

Dyrektywa o cyfrowych platformach pracy może wiele zmienić na polskim rynku

Prawo pracy Nowe technologie Prawo unijne

Do końca roku Parlament Europejski i Rada UE mogą wypracować wspólne stanowisko w sprawie dyrektywy o platformach internetowych. A pracodawcy w Polsce już dziś obawiają się, że szeroka definicja platformy cyfrowej i wzruszalne domniemanie prawne istnienia stosunku pracy, będą ingerowały w swobodę działalności gospodarczej i miały trudne do oszacowania skutki dla rynku pracy.

03.08.2022

Para pochodzi z dwóch państw, a przebywa w trzecim - TSUE określa właściwość sądu rodzinnego

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo unijne

W przypadku sporu o zasady opieki nad dzieckiem rozwodzącej się pary pochodzącej z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale przebywającej w państwie trzecim, dla ustalenia sądu właściwego konieczne jest ustalenie miejsca stałego pobytu oraz uwzględnienia, czy miała w nim miejsce integracja tego dziecka w środowisku społecznym i rodzinnym - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości.

01.08.2022

Rozliczanie nadgodzin - TK umorzył postępowanie ważne dla tysięcy pracujących Polaków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Polska do dziś nie wdrożyła Europejskiej Karty Społecznej, choć ratyfikowała ją 10 czerwca 1997 r. W efekcie pracownicy nie mają prawa do zwiększonej stawki za pracę w godzinach nadliczbowych, a służba cywilna w ogóle nie ma płaconych nadgodzin. Jak się okazuje, Trybunał Konstytucyjny po prawie siedmiu latach od wpływu wniosku RPO w tej sprawie, umorzył postępowanie. Poinformował o tym na stronie TK dopiero po pytaniu Prawo.pl.

01.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski