Europejscy pracodawcy nie chcą Unii Socjalnej

Prawo pracy Prawo unijne

Przedstawiciele siedmiu organizacji pracodawców z Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, Szwecji, Czech i Polski, reprezentowanej przez Konfederację Lewiatan napisali do Komisji Europejskiej. Chcą Europy Socjalnej wspierającej państwa członkowskie w poprawie warunków społecznych i gospodarczych, ale nie Unii Socjalnej ze zharmonizowaną polityką społeczną.

19.03.2021

PFR: Zatrudniony w zagranicznym podmiocie może go zastąpić w tworzeniu PPK

Prawo pracy Prawo unijne PPK

Podmiot zatrudniający w Polsce pracownika, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może uzgodnić z osobą zatrudnioną, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną – twierdzi Polski Fundusz Rozwoju.

19.03.2021

Korzystny wyrok TSUE w sprawie VAT – ważne dla tysięcy polskich podatników

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym. Firmy mogą teraz korygować rozliczenia i wnioskować o zwrot odsetek. Taki wniosek wynika z ogłoszonego w czwartek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

18.03.2021

Rząd zmienia ustawę o PPK, by uregulować sytuację pracowników - płatników

Prawo pracy Prawo unijne PPK

Polscy pracownicy, pracujący w naszym kraju dla zagranicznych firm, którzy sami za siebie opłacają składki, bo przejęli obowiązki płatnika, nie wiedzą, czy mogą również zawrzeć umowę o zarządzanie, a następnie - o prowadzenie PPK. A jeśli tak, to czy np. każdy z trzech pracowników takiej firmy w RP, może zawrzeć umowę z wybraną przez siebie instytucją finansową, bez porozumienia z pracodawcą.

18.03.2021

UE: Nowe przepisy pozwolą szybciej usuwać z internetu treści o charakterze terrorystycznym

Prawo karne Prawo unijne

Utrudnienie używania przez terrorystów sieci do radykalizacji, rekrutacji i podżegania do przemocy - to cel przyjętego przez Radę Unii Europejskiej rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w internecie. Po nakazie właściwego organu dostawcy usług będą musieli usuwać lub blokować dostęp do takich treści w ciągu godziny.

17.03.2021

TSUE: Podatki od reklam i sprzedaży detalicznej zgodne z unijnym prawem

Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek obrotowy od reklam nie naruszają prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Trybunał na wtorkowym posiedzeniu oddalił odwołania Komisji i utrzymał w mocy wyroki sądu. Podstawą opodatkowania polskim podatkiem jest miesięczny przychód w wysokości przewyższającej 17 milionów złotych.

16.03.2021

KE zapowiada działania w sprawie praworządności w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Sytuacja praworządności w Polsce daje poważne powody do niepokoju - stwierdził we wtorek komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. I dodał, że Komisja Europejska jest zdeterminowana, by wykorzystać wszystkie narzędzia w jej dyspozycji, by zareagować na te obawy. - Kontynuujemy naszą analizę. Będziemy działali stanowczo - ostrzegł. A europosłowie apelowali do KE o jednoznaczne działania.

16.03.2021

Mimo pandemii więcej unijnych patentów z Polski

Prawo gospodarcze Prawo unijne

W 2020 roku polskie firmy, uczelnie wyższe i instytuty badawcze złożyły więcej zgłoszeń patentowych niż w roku 2019 - podał we wtorek mieszczący się w Monachium Europejski Urząd Patentowy (EPO). Ten przyrost wynosi 4,3 proc., a najwięcej zgłoszeń było w kategoriach: procesy termiczne i aparatura oraz branża farmaceutyczna, technologie medyczne, transport, biotechnologia oraz "meble, gry".

16.03.2021

Związek województw wytyka braki w Umowie Partnerstwa

Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne

Zarząd Związku Województw RP uważa, że projekt Umowy Partnerstwa w obecnym kształcie nie pomoże w przygotowaniu programów regionalnych na lata 2021-2027. W pierwszej kolejności powinien być znany zakres wsparcia z poziomu krajowego, a potem zaprogramowanie komplementarnego wsparcia na poziomie regionu.

12.03.2021

Unia Europejska ma być strefą wolności dla osób LGBTIQ

Wydarzenia Prawo unijne

Rezolucję, zgodnie z którą cała Unia Europejska jest strefą wolności dla osób LGBTIQ, przyjął Parlament Europejski. Powstała z inicjatywy Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. praw osób LGBTI. Przywołuje najważniejsze dokumenty przyjęte w ostatnim czasie przez unijne instytucje i wskazuje na konsekwencje finansowe, które spotkały Polskę w związku z tak zwanymi uchwałami anty-LGBT.

11.03.2021

Polska skarży do TSUE mechanizm "pieniądze za praworządność"

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w czwartek, że Polska złożyła tego dnia skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącą niezgodności z traktatami europejskimi rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii Europejskiej.

11.03.2021

Rząd konsultuje plan wykorzystania funduszy UE dla gospodarki

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Budżet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) następcy Programu Inteligentny Rozwój (POR) to 36 mld zł. Będzie wspierał m.in. badania, wdrażanie innowacji, wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności polskich MŚP oraz transformację przemysłową i przedsiębiorczość. Rozpoczęły się konsultacje społeczne, które potrwają do 14 kwietnia 2021 r.

10.03.2021

Pod naciskiem KE są aneksy ws. Puszczy Białowieskiej, ale wrócą wycinki

Środowisko Prawo unijne

Po niedawnym upomnieniu przez Komisję Europejską, Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o podpisaniu aneksów do "planu urządzania lasu", które mają odpowiadać na oczekiwania dotyczące ochrony Puszczy Białowieskiej. Ale umożliwiają one także powrót do wycinki drzew w tym kompleksie leśnym. Obrońcy puszczy nie rezygnują i zamierzają protestować.

10.03.2021

Projekt uchwały ws. Umowy Partnerstwa jest w wykazie prac rządu

Administracja publiczna Prawo unijne

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Uchwała ma na celu przyjęcie dokumentu wyznaczającego ramy dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z EFSI w latach 2021-2027. Z jego przyjęciem może być jednak problem, bo umowa jest kontestowana przez ministrów Solidarnej Polski.

10.03.2021

TSUE: Dyżur pozazakładowy to nie zawsze czas pracy

Prawo pracy Prawo unijne

Okres dyżuru pozazakładowego stanowi w całości czas pracy tylko wtedy, gdy nałożone na pracownika ograniczenia bardzo znacząco wpływają na jego zdolność do zarządzania w tym okresie czasem wolnym. Trudności organizacyjne, jakie okres dyżuru może spowodować dla pracownika, będące konsekwencją czynników naturalnych lub jego swobodnego wyboru, są bez znaczenia

10.03.2021

Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie? Międzynarodowa współpraca sądów zagrożona

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo unijne

Unia Europejska kładzie mocny nacisk na zacieśnianie współpracy także w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Polska ma z tym coraz większy problem - bo z jednej strony część krajów nie chce respektować choćby jej ENA, z drugiej - sama dolewa oliwy do ognia, nie uznając "obcych" postanowień w sprawach rodzinnych. W ocenie prawników skutki mogą być poważne

10.03.2021

W całej UE będą równe płace dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę

Prawo pracy Prawo unijne

Komisja Europejska przedstawiła propozycję „przejrzystości wynagrodzeń”, której celem jest zagwarantowanie na terytorium całej UE równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Po przyjęciu projektu przez Parlament Europejski i Radę, państwa członkowskie UE będą miały dwa lata na wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego.

04.03.2021

Czechy wniosły do TSUE skargę na Polskę w sprawie kopalni Turów

Środowisko Prawo unijne

Rząd Czech złożył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę na Polskę w związku z rozszerzeniem kopalni węgla brunatnego "Turów" i domaga się natychmiastowego wstrzymania wydobycia. Poinformował o tym w środę rzecznik prasowy Trybunału Ireneusz Kolowca.

03.03.2021

Na co przeznaczyć 134 mld euro – ważna debata o Krajowym Planie Odbudowy

Administracja publiczna Prawo unijne

W miniony piątek rząd przedstawił założenia Krajowego Planu Odbudowy, który razem z Umową Partnerstwa opublikowaną na początku stycznia, określa strategię wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Opracowanie obu dokumentów było niezbędne do ostatecznego zatwierdzenia przez KE i uruchomienia nowych programów. Rozpoczyna się proces konsultacji obu dokumentów

02.03.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski