Pytanie do TSUE, czy KRS może decydować o użytecznosci sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrażanie zgody przez KRS na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego stwarza możliwość selekcji na zdatnych i niezdatnych do służby z uwagi na bliżej niezdefiniowany „interes wymiaru sprawiedliwości" - stwierdza Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. I dodaje, że może to kolidować z ich niezależnością i wpływać na takie kształtowanie orzecznictwa, by odpowiadało ono oczekiwaniom organu dokonującego tej kontroli.

03.11.2021

W przyszłym tygodniu ma być projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Za tydzień do Sejmu ma trafić projekt ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - poinformował wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał, że będzie to całościowa, kolejna próba reformowania wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem od środy 3 listopada Komisja Europejska zacznie naliczać Polsce kary za niezawieszenie Izby.

01.11.2021

Rząd o Turowie: Czeskie zarzuty i kara TSUE bezpodstawne

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Działania Trybunału Sprawiedliwości UE wobec Polski w sprawie kopalni Turów nie mają podstaw prawnych, a pretensje Czech na działalność kopalni nie mają podstaw faktycznych - deklarowali przedstawiciele rządu, przedstawiając w czwartek w Senacie informację o sytuacji wokół Turowa.

28.10.2021

Szefowa KE: Pieniądze za plan likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W Krajowym Planie Odbudowy dla Polski chcemy umieścić wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów - powiedziała w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I wyraziła nadzieję na dojście do porozumienia z Polską w tej sprawie.

28.10.2021

Nowe unijne przepisy mają wzmocnić odporność banków

Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska przyjęła w środę projekt nowelizacji unijnych przepisów bankowych. Dzięki nowym regulacjom banki w UE mają stać się bardziej odporne na potencjalne wstrząsy gospodarcze w przyszłości, a jednocześnie przyczynić się do odbudowy Europy po pandemii Covid-19 i transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

27.10.2021

TSUE: Milion euro kary dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych, dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary w wysokości 1 mln euro dziennie - poinformował w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kara naliczana będzie od daty doręczenia postanowienia.

27.10.2021

Wkrótce ustawa o ochronie sygnalistów – nowe obowiązki dla firm coraz bliżej

Prawo pracy Prawo unijne

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa ma wejść w życie zaraz po ogłoszeniu. Podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników mają mieć czas do 17 grudnia 2023 r. na stworzenie regulaminów zgłoszeń wewnętrznych. Ze względu na stosunkowo krótki okres vacatio legis, konieczne jest szybkie podjęcie prac nad regulaminami zgłoszeń.

27.10.2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o uprawnieniach kierowców zawodowych

Prawo pracy Prawo unijne

W piątek, 22 października 2021 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o uprawnieniach kierowców zawodowych. Zmiany dotyczą w szczególności szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do wymagań określonych w dyrektywie 2006/126/WE.

25.10.2021

Przewodnicząca KE: Polska ma zastosować się do wyroków TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

System dyscyplinarny dla sędziów musi zostać zmieniony, a sędziowie odwołani niezgodnie z prawem muszą zostać przywróceni. Oczekujemy, że Polska wdroży orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości - stwierdziła w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że to było sedno dyskusji przywódców UE dotyczących Polski podczas zakończonego właśnie szczytu.

22.10.2021

Parlament Europejski krytycznie o wyroku polskiego TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Parlament Europejski wyraża "głębokie zaniepokojenie, że decyzja polskiego Trybunału Konstytucyjnego może stanowić niebezpieczny precedens, zwraca uwagę na rosnące wyzwania, "jakie w tym zakresie stawiają krajowe trybunały konstytucyjne i niektórzy politycy" oraz wzywa państwa członkowskie do "poszanowania kluczowej roli TSUE i przestrzegania jego orzeczeń".

21.10.2021

Komisja Europejska szykuje kolejne duże zmiany w VAT

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Jednym z obszarów, którym planuje zająć się Komisja Europejska jest zapewnienie spójnego opodatkowania VAT platform sprzedażowych. W dużym stopniu dobry krok w tym kierunku wykonano na kanwie nowych przepisów e-commerce. Nie rozwiały one jednak wszystkich wątpliwości. Do ujednolicenia w zakresie VAT pozostaje wiele jeszcze innych sektorów.

21.10.2021

Parlament Europejski pozwie KE za niezastosowanie mechanizmu "pieniądze za praworządność"

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Zwróciłem się do służb prawnych o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej za niestosowanie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie UE - poinformował w środę przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Jak stwierdził, państwa członkowskie UE, które naruszają praworządność, nie powinny otrzymywać środków unijnych.

20.10.2021

Przewodnicząca KE: Wyrok polskiego TK to wyzwanie dla Unii. Premier: "nie" unijnemu centralizmowi

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego - oceniła przewodnicząca KE. I dodała, że tylko wspólny porządek prawny daje równe prawa, pewność prawną, wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi. Stwierdziła także, że polski trybunał nie jest niezależny. Polemizował z nią premier Mateusz Morawiecki.

19.10.2021

Debata: Jak zareaguje Komisja na wyrok TK i łamanie prawa w Polsce

Prawo unijne

Rząd polski podważył jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, jaką jest praworządność, więc będzie ostro reagować - wynika z raportu Komisji Europejskiej na temat praworządności - wyjaśnia zastępca kierownika Wydziału Politycznego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce radca Rafał Szyndlauer.

18.10.2021

Premier uspokaja unijnych przywódców: Jesteśmy lojalnym członkiem UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska przestrzega prawa Unii Europejskiej i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami – stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej. Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do przywódców państw UE w reakcji na niepokoje związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

18.10.2021

Prawo do życia w chronionym środowisku może wejść do Karty Praw Podstawowych UE

Prawo unijne

Rozpoczęły się dyskusje nad rozszerzeniem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Nowe prawa mają odpowiadać na wyzwania współczesności i dotyczyć m.in. środowiska, cyfrowego samostanowienia i sztucznej inteligencji. Ogólnoeuropejska inicjatywa ma zapewnić egzekwowanie tych postulatów, a Polska jest jednym z pierwszych krajów, które do niej dołączyły.

18.10.2021

Prezydent podpisał ustawę - przeszłość wszystkich kontrolerów ruchu lotniczego będzie sprawdzana

Prawo pracy Prawo unijne

Osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska będą nową kategorią osób, które podlegać będą sprawdzeniu przeszłości. Sprawdzana będzie też przeszłość kontrolerów ruchu lotniczego. Jak podała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał ustawę.

14.10.2021

Rząd obiecuje 8 proc. funduszy UE na zrównoważony rozwój miast

Samorząd terytorialny Prawo unijne

W nowej perspektywie unijnej stawiamy na rozwój miast. Co najmniej 8 proc. funduszy unijnych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027, trafi na cele związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich – poinformowała w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

13.10.2021

Komisja Europejska przygotowuje się do reakcji na wyrok polskiego TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego możliwe jest wszczęcie wobec Polski procedury naruszeniowej bądź procedury o naruszenie praworządności z art.7. Traktatu o Unii Europejskiej - poinformowała w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że po wstępnej ocenie orzeczenia widać poważne problemy związane z nadrzędnością prawa europejskiego.

13.10.2021

Bezpieczeństwo energetyczne najważniejsze - rząd będzie płacił kary za Turów

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w środę, że Polska będzie realizowała swoją politykę bezpieczeństwa energetycznego, nawet jeżeli konsekwencją miałoby być poniesienie kosztów "w celu zabezpieczenia milionów obywateli przed utratą prądu i ogrzewania". Jesteśmy w stanie ten koszt ponieść - odpowiedział na pytanie o negocjacje z Czechami dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów.

13.10.2021