TSUE: Odpoczynek dobowy przysługuje dodatkowo nawet wtedy, gdy poprzedza bezpośrednio odpoczynek tygodniowy

Prawo pracy Prawo unijne

Odpoczynek dobowy przysługuje dodatkowo w stosunku do odpoczynku tygodniowego - nawet wtedy, gdy poprzedza bezpośrednio odpoczynek tygodniowy. Jest tak także w przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe przyznaje pracownikom okres odpoczynku tygodniowego dłuższy od okresu wymaganego na podstawie prawa Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

02.03.2023

TSUE: Only Fans i inne platformy dla potrzeb VAT są usługodawcą

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Rada Unii Europejskiej nie przekroczyła granic swoich uprawnień wykonawczych przez uściślenie, że przyjmuje się, iż podmiot prowadzący platformę, taką jak Only Fans, jest usługodawcą dla potrzeb VAT. Potwierdził to we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym, lecz na rzecz dostawcy tych usług.

01.03.2023

Czas pokaże, czy Polska spełnia unijne standardy postępowania wobec zagrożonych banków

Banki Prawo unijne Kredyty frankowe

Rzecznik Generalny TSUE uważa za bezpodstawne roszczenia banków o korzystanie z kapitału udzielanego na podstawie nieważnych umów kredytów „frankowych”. Przyjęcie przez Trybunał tego poglądu może wpłynąć na bilanse niektórych banków i prowadzić do niespełniania przez nie wymogów kapitałowych. Będą zagrożone resolution, warto się więc przyjrzeć, jak polska regulacja tego procesu wygląda na tle prawa unijnego.

01.03.2023

Kanada, USA i KE zakazują urzędnikom korzystania z TikToka

Nowe technologie RODO Prawo unijne

Od wtorku z telefonów służbowych będzie usuwana zainstalowana już aplikacja TikTok, a także blokowana możliwość korzystania z niej - poinformował kanadyjski resort spraw zagranicznych. Biały Dom nakazał w poniedziałek agencjom rządowym wyeliminowanie w ciągu 30 dni chińskiej aplikacji Tik Tok z federalnych urządzeń i systemów. Także Komisja Europejska zabrania używania TikToka na telefonach służbowych.

28.02.2023

Rosja na unijnej liście rajów podatkowych

CIT Prawo gospodarcze Podatki międzynarodowe Prawo unijne

UE opublikowała najnowszy wykaz jurysdykcji niespełniających międzynarodowych standardów podatkowych, tzw. unijną listę rajów podatkowych. Na liście znalazła się także Rosja. Dla firm powiązanych z podmiotami rosyjskimi lub realizujących z nimi transakcje oznacza to ograniczenie przysługujących im przywilejów, a także ryzyko konieczności spełnienia dodatkowych obowiązków.

27.02.2023

Zwodniczy interfejs, czyli jak e-sklepy manipulują klientami

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji

Automatycznie dodane do koszyka ubezpieczenie produktu, zgoda na przekazanie danych w miejscu przycisku „dalej”, niewidoczne koszty wysyłki - to przykłady tzw. dark patterns, czyli praktyki sklepów internetowych, wykorzystujące wiedzę o zachowaniach użytkowników do wpływania na ich decyzje zakupowe. Według przeprowadzonej kontroli, stosuje je blisko połowa e-sklepów.

25.02.2023

Louboutin kontra Amazon - sprzedawcy i platformy nie mogą wykorzystywać renomy swoich klientów

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji

Operatorzy internetowych platform sprzedażowych mają obowiązek dokonać "wyraźnego rozróżnienia", czyli znacznie wyraźniejszego niż obecnie, pomiędzy swoją własną działalnością z jednej strony, a działalnością obejmującą rynek internetowy z drugiej. Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE rozstrzygającego spór pomiędzy firmami Christian Louboutin i Amazon.

25.02.2023

NSA komplikuje rozliczanie podatku u źródła i nakłada na firmy dodatkowe obowiązki

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Naczelny Sąd Administracyjny zaskoczył podatników i zmienił podejście do kwestii podatku u źródła – wbrew polskim ustawom i dyrektywom unijnym. Utrudnił tym samym firmom działanie i skomplikował rozliczenia. Każe bowiem każdorazowo badać status rzeczywistego właściciela należności. To duży problem – zwłaszcza dla firm, które stosują zwolnienie z podatku u źródła przy wypłatach dywidend.

24.02.2023

Senat poprawił część przepisów nowelizujących ustawę o cudzoziemcach

Administracja publiczna Prawo unijne

Senatorowie uchwalili 26 poprawek do rządowej ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Uwzględnili dużą część wniosków, które zgłaszał Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując, że nowe przepisy mogą naruszać prawa cudzoziemców będących pod jurysdykcją Polską odbierając im np. prawo do odwołania od niektórych decyzji.

23.02.2023

Cyfrowy paszport produktu pokaże całą "podróż" towaru

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Unia Europejska chce wprowadzić elektroniczne dokumenty, na podstawie których każdy będzie mógł prześledzić, skąd pochodzi i w jaki sposób został wytworzony dany produkt. Miałyby one być obowiązkowe nie tylko dla towarów wyprodukowanych w Europie, ale wszystkich, także sprowadzonych do UE z innych rynków. Znaczenia nie miałaby tu wielkość producenta. Na pierwszy ogień mają pójść baterie.

23.02.2023

Dyrektywa unijna wymusi zmniejszenie różnic między zarobkami kobiet i mężczyzn

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Według Eurostatu, luka płacowa w Polsce wynosi 4,5 proc. Z kolei według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn to 4,8 proc. na niekorzyść kobiet. Była ona generowana głównie przez sektor prywatny, w którym wynosiła 12,9 proc., podczas gdy w sektorze publicznym tylko 2,3 proc. Przygotowywana w UE dyrektywa ma poprawić sytuację w tym zakresie.

20.02.2023

KNF ma inne niż Rzecznik TSUE zdanie o prawie banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe

Zasada skuteczności dyrektywy 93/13 nie sprzeciwia się wynagrodzeniu należnemu bankowi za korzystanie z udostępnionego kredytobiorcy kapitału w razie upadku umowy w wyniku abuzywności jej postanowień - brzmi stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego podtrzymane po opublikowaniu w czwartek opinii Rzecznika Generalnego TSUE. Jego zdaniem, bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy umowa została unieważniona.

17.02.2023

Przepisy implementujące unijną dyrektywę Omnibus działają, ale wymagają doprecyzowania

Rynek i konsument Prawo unijne

Mija półtora miesiąca od wejścia w życie zmian związanych z unijną dyrektywą Omnibus, która ma przede wszystkim wzmacniać ochronę praw konsumentów. UOKiK kontroluje zwłaszcza sposób prezentacji promocji w sklepach, a prawnicy zaznaczają, że choć sam kierunek zmian jest dobry, to niektóre przepisy już teraz wymagają poprawy i rozwiązania wątpliwości interpretacyjnych.

17.02.2023

TSUE oceni antyunijne orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego kwestionującymi pierwszeństwo prawa unijnego. - Trybunał Konstytucyjny naruszył tymi wyrokami ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - stwierdza KE.

15.02.2023

Skarga do TSUE przeciwko Polsce w związku z ochroną sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Komisja Europejska skierowała w środę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko 8 państwom członkowskim, w związku z ochroną sygnalistów. Wśród nich jest Polska. Termin wdrożenia postanowień unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii upłynął 17 grudnia 2021 r., a w Polsce jeszcze nie odpowiedniej ustawy.

15.02.2023

TSUE: Przepisy o przedterminowej spłacie kredytu nie dotyczą kosztów dodatkowych

Prawo cywilne Finanse Prawo unijne

Przysługujące konsumentowi prawo do skorzystania, w wypadku przedterminowej spłaty kredytu na zakup nieruchomości, z obniżki całkowitego kosztu kredytu nie obejmuje kosztów niezależnych od okresu obowiązywania umowy - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zastrzegł, że konsument może domagać się jedynie obniżenia odsetek oraz kosztów zależnych od okresu obowiązywania umowy kredytu.

10.02.2023

Tata na (nowym) rodzicielskim - badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Prawo unijne

W 2021 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystał tylko co setny ojciec. Niemniej, jak z wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, aż 85 proc. pracujących rodziców dobrze ocenia nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza dodatkowy, 9-tygodniowy urlop rodzicielski dla ojców. Zmiana ta ma szansę przełożyć się na realne wsparcie matek i odciążenie ich w części obowiązków.

09.02.2023

Przepisów wymagających pilnej poprawy przybywa coraz szybciej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne

Rozwody, mediacje, kontakty z dzieckiem, opodatkowanie darowizn, wgląd na konta i blokowanie rachunków bankowych przez skarbówkę, składka zdrowotna przedsiębiorców, prawo holdingowe, budowy domów do 70 mkw., data ważności recept – to tylko niektóre kwestie wymagające pilnej poprawy. Takich wadliwych przepisów jest mnóstwo. Wskazujemy je w raporcie „Poprawmy prawo”.

09.02.2023

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Sejm odrzucił 14 poprawek Senatu do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować fundusze dla Polski z unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Wśród nich m.in. takie, które do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów miały uprawniać Izbę Karną SN. Teraz czas na ruch prezydenta, jeśli podpisze, dyscyplinarkami sędziowskimi zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny.

08.02.2023