Rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki poinformował, że budowę obwodnicy Olsztyna podzielono na dwa odcinki. Pierwszy 10-kilometrowy odcinek obwodnicy zaczyna się w miejscu połączenia z istniejącą drogą krajową nr 16 w okolicy Kudyp i prowadzi do węzła Olsztyn Południe. Ten odcinek chce wybudować 17 konsorcjów i firm. Drugi odcinek obwodnicy liczy ok. 14,7 km i prowadzi od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód. Tę część trasy chce zbudować 15 konsorcjów i firm.

Do obu konkursów zgłosili się w przeważającej części ci sami potencjalni wykonawcy.

"Spośród złożonych wniosków GDDKiA wybierze firmy, których wiedza, doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i technologiczna będą spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Do wybranych wykonawców zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych" - poinformował Głębocki.

Dodał, że w postępowaniu przetargowym będą brane pod uwagę trzy kryteria oceny ofert. "Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 31 miesięcy, jednak nie krótszym niż 28 miesięcy. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji"- dodał.

Podpisanie umów na budowę obwodnicy planowane jest na drugą połowę 2014 roku.

Nowa droga ominie Olsztyn od południowej strony. Będzie miała po dwie jezdnie w każdym kierunku, wykonawca wybuduje także drogi serwisowe, wyremontuje drogi lokalne, powstanie pięć węzłów drogowych: Olsztyn Zachód, Olsztyn Południe, Olsztyn Jaroty, Olsztyn Pieczewo, Olsztyn Wschód. (PAP)