Celem debaty było zebranie opinii i oczekiwań na temat możliwych sposobów zagospodarowania tego terenu. Ta forma dialogu społecznego jest połączeniem debaty publicznej z badaniami społecznymi. Do kilkugodzinnej dyskusji zaproszono przedstawicieli lokalnych samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Jak podkreślił w trakcie spotkania prezydent miasta Ryszard Grobelny, wyniki debaty nie są wiążące prawnie – stanowią jedynie rekomendację dla prezydenta oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Zadeklarował, że weźmie pod uwagę głos mieszkańców.

Uczestnikom debaty zaprezentowano cztery warianty zagospodarowania przestrzeni. Na terenie dawnego stadionu mógłby powstać park, obiekty sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowa lub zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Po dyskusji w głosowaniu mieszkańcy wyrazili wolę, by na terenie, którego dotyczyła debata powstał park.

Maciej Milewicz z Urzędu Miasta Poznania powiedział PAP, że w najbliższym czasie opinii publicznej zostaną przedstawione też wyniki badań ankietowych przeprowadzonych jeszcze przed debatą wśród 800 mieszkańców miasta. Przyznał, że na razie nie wiadomo, kiedy będzie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego spornego terenu.

„Koncepcja planu jest przygotowywana. Piątkowe głosowanie osób biorących udział w debacie to bardzo silna rekomendacja – ponad 75 proc. głosujących opowiedziało się za parkiem, trudno mieć wątpliwości co do woli mieszkańców w tej sprawie. Zrealizowanie tego typu zamierzeń wiąże się jednak z poważnymi wydatkami z budżetu miasta, trudno powiedzieć kiedy może to nastąpić” – powiedział.

Forma poznańskich konsultacji została zauważona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który skierował list do uczestników debaty. Podkreślił w nim, że istota samorządu polega na tym, iż mieszkańcy samodzielnie i na własną odpowiedzialność podejmują decyzje w sprawach najbardziej ich dotyczących.

"Państwa miasto zawsze należało i w dalszym ciągu należy do jednostek przodujących w poszukiwaniu nowych form demokracji lokalnej. Zorganizowanie publicznej dyskusji o wykorzystaniu ważnego terenu dla dobra wspólnego - w tym przypadku zagospodarowania terenów dawnego stadionu im. Edmunda Szyca - jest jedną z takich inicjatyw" - napisał Komorowski.

„Byłoby dobrze, gdyby tego typu inicjatywy doprowadziły do wykształcenia nowych form działania w zagospodarowaniu przestrzennym, mogąc stanowić wzór dla innych samorządów jak publicznie dyskutować o przyszłych formach zagospodarowania przestrzennego terenów na rzecz swoich wspólnot lokalnych” - napisał prezydent.

Nie było to pierwsze tego rodzaju spotkanie konsultacyjne w Poznaniu. W 2011 r. w mieście zorganizowano tzw. "sąd obywatelski", wydający rekomendację odnośnie przyszłości jednej z lokalnych ulic miasta.(PAP)

rpo/ pz/