Podczas drugiego czytania projektu kluby parlamentarne nie wniosły do niego poprawek. PO złożyła wniosek o odrzucenie projektu; będzie on głosowany w bloku głosowań.

Jak tłumaczyli autorzy projektu, czyli posłowie PiS, nowe prawo doprecyzuje i uzupełni obowiązujące Prawo wodne. Nowelizacja spowoduje, że do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ówcześnie ustawy (z dnia 3 października 2008 roku), stosowane były przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo wodne, to jest dniem 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja pozwoli również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego (dot. ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków) zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe. (PAP)

  Nowe Prawo wodne>>