Do negocjacji z Komisją Europejską jest obecnie przygotowywany najważniejszy dokument strategiczny, jakim jest Regionalny Program Operacyjny (RPO) Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Dokument ten będzie wskazywał kierunki, na które będą kierowane te środki. Jak poinformowała Urszula Machlarz z wydziału rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, w przypadku "priorytetów środowiskowych i efektywnego wykorzystania zasobów" pulę tych środków będzie można przeznaczyć na różne zadania.

 

Jednym z nich będzie gospodarka wodno-ściekowa. W tym przypadku środki będzie można kierować m.in. na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych czy instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych. Nowe RPO obejmie również gospodarkę odpadami, m.in. w zakresie ich unieszkodliwiania.

 

Nie zabraknie środków, jak dodała Machlarz, na ochronę dziedzictwa kulturowego. "W tym wypadku pieniądze będzie można kierować między innymi na prace konserwatorskie zmierzające do odrestaurowania zabytków w regionie, czy na przykład na rewitalizację zabytków poprzemysłowych" - powiedziała.

Kolejnym elementem będzie ochrona różnorodności biologicznej, w tym "ochrona siedlisk przyrodniczych". "Z jednej strony będą dofinansowane projekty, których celem będzie zabezpieczenie tych obszarów przed zniszczeniem, z drugiej polegające między innymi na udostępnieniu społeczeństwu tych cennych przyrodniczo terenów z zachowaniem ich specyfiki" - powiedziała Machlarz.

Dodała, że "to nie wszystko", bo część środków będzie można wydać na doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, które w poprzedniej perspektywie unijnej 2007-2013 "cieszyły się ogromnym powodzeniem".

Machlarz poinformowała, że w nowej perspektywie unijnej na "szeroko rozumianą ochronę środowiska" woj. śląskie będzie mogło przeznaczyć łącznie ok. 980 mln euro. Oprócz ponad 236 mln euro na "priorytety środowiskowe i efektywnego wykorzystania zasobów", region będzie miał do dyspozycji też ponad 743 mln euro na projekty energetyczne i odnawialne źródła energii (OZE) oraz przyjazny dla środowiska transport (np. na zakup autobusów energooszczędnych).(PAP)