Podczas konferencji prasowej wojewoda pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że rządowe wsparcie na poprawę stanu dróg w gminach i powiatach to, na razie, jednoroczny program. „Jest to program niezależny od realizowanego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – wyjaśnił. Jego tegoroczna edycja została rozstrzygnięta z końcem grudnia ub. roku.

„To znakomita informacja dla wszystkich samorządów, zwłaszcza tych, które na wsparcie do tej pory nie mogły liczyć” – podkreślił wojewoda. Poinformował, że program umożliwia dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych w wysokości 60 lub 80 proc. w zależności od wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w danej gminie czy powiecie. Gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie jednego zadania, a miasto na prawach powiatu lub powiat – dwóch zadań. Samorząd będzie mógł otrzymać maksymalnie do 5 mln zł.

Drelich zwrócił uwagę, że „uruchomione wsparcie jest reakcją na liczne postulaty gmin i powiatów, zwłaszcza tych, które mają słabsze budżety i często nie mogły składać swoich wniosków o dofinansowanie, bo nie były w stanie pokryć wkładu własnego w wysokości 50 proc. wartości inwestycji”.

Zaznaczył, że chodzi głównie o poprawę dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych, do terenów inwestycyjnych oraz o poprawę węzłów łączących drogi gminne i powiatowe z drogami wyższego rzędu. Dofinansowanie może być też przeznaczone na inwestycje w skrzyżowania, obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), sygnalizację świetlną, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

„Celem tych inwestycji jest m.in. zwiększenie mobilności pracowników i społeczności lokalnej” – dodał.

Pomorski urząd wojewódzki zapewnił, że wszystkie samorządy zostały już poinformowane o rozpoczęciu programu. Do poniedziałku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUW opublikowane mają być szczegóły dotyczące naboru wniosków wraz z formularzami do wypełnienia. Nabór potrwa do 15 kwietnia. Listę zadań wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania wojewoda - do 15 maja br. - przekaże Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju. Ostatecznego podziału zadań na podstawowe (do kwoty na województwo) oraz rezerwowe wojewoda dokona po 31 maja br. Inwestycje będą musiały być zrealizowane do końca 2018 roku.

Wojewoda przyznał, że największe szanse realizacji mają projekty, które mają już gotową dokumentację projektowo-techniczną, a najlepiej jeśli mają też pozwolenie na budowę. „Można też zgłosić projekty, które są w trakcie realizacji przez samorządy lub planowana jest ich realizacja na ten rok” – dodał.

We wtorek podczas spotkania z wojewodami premier Mateusz Morawiecki przekazał, że rząd przeznaczy w tym roku o 500 mln zł więcej na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, a łącznie na ten cel trafi 1,3 mld zł. (PAP)