Jednak wzrost wynagrodzenia to nieczęsty temat rozmów między pracownikiem a pracodawcą. Prawie połowa pracujących Polaków nigdy nie uczestniczyła w rozmowie o podwyżce, mimo że ponad połowa pracujących obywateli sądzi, że jest w stanie zarabiać więcej niż obecnie. Tylko 38 proc. zainicjowało taką rozmowę samodzielnie. Okazuje się, że bardzo zniechęcająco na pracownika działa odmowa - 5 proc. badanych stwierdziło, że w takiej sytuacji gorzej pracuje, a 11 proc. przyjmuje bierną postawę.

Zobacz także: Motywacja pracownika podstawą zatrudnienia