Według Eurostatu, na którego wyliczeniach oparł się PKEE, przemysł zwiększył w tym czasie emisję o ponad 12,5 proc., rolnictwo nieco ponad 3,1 proc. Sektor energetyczny zmniejszył zaś emisję o 9,64 proc. Jeszcze bardziej ograniczyło ją budownictwo - ponad 13,2 proc.

Polski Komitet Energii Elektrycznej - stowarzyszenie, w którym działają największe polskie firmy energetyczne, wiodące organizacje branży, popiera postulaty rozwoju mobilności niskoemisyjnej zaprezentowane w komunikacie Komisji Europejskiej pt. „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej”. Stanowi on wizję rozwoju niskoemisyjnego transportu drogowego, której elementem jest powiązanie systemów transportowego i elektroenergetycznego, jako istotnego obszaru realizacji unii energetycznej.

Zdaniem PKEE w dalszych pracach nad strategią KE powinna przyjąć kilka założeń. Komitet wymienia m.in. zmianę indywidualnych preferencji konsumentów; można je zmienić dzięki wsparciu odpowiednim systemem zachęt oraz zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury pozwalającej na komfortowe i stabilne korzystanie z pojazdów elektrycznych.

"Zachęty te powinny być podporządkowane zasadzie neutralności technologicznej i nie mogą prowadzić do mniej preferencyjnego traktowania wybranych źródeł energii elektrycznej. Stąd też należy zagwarantować dostępność zasilania dla samochodów elektrycznych w całym czasie ich eksploatacji" - podkreśliło PKEE.

Jego zdaniem elektryfikacja transportu powinna dotyczyć przede wszystkim aglomeracji miejskich. "Wynika to nie tylko z uwarunkowań technicznych, ale też z troski o zdrowie populacji miast, które jest degradowane przez szkodliwe emisje substancji zawartych w spalinach. Szczególna rola powinna przypaść również transportowi zbiorowemu, którego elektryfikacja już następuje m.in. w drodze zakupu autobusów elektrycznych" - przekonuje PKEE. (PAP)

drag/ je/