Poinformował o tym dziennikarzy nowy, pełniący swoją funkcję od 21 stycznia, marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła.

Zasadnicze prace przy przebudowie Stadionu Śląskiego wstrzymano w lipcu 2011 r. Tuż przed zakończeniem trwającego wówczas od 12 dni podnoszenia linowej konstrukcji dachu pękły dwa z 40 zastosowanych w konstrukcji "krokodyli". Tym mianem potocznie nazwano uchwyty łączące liny promieniowe dachu z jego wewnętrznym pierścieniem rozciąganym.
Ekspertyzę przyczyn awarii samorząd zamówił w warszawskim Instytucie Techniki Budowlanej (ITB). Specjaliści ITB wskazali, że przyczyną bezpośrednią były błędy w wykonaniu uchwytów, a przyczynami pośrednimi - m.in. nierównomierne podnoszenie konstrukcji i uchybienia montażowe.

Wyniki tej ekspertyzy okazały się niewystarczające. ITB orzekł, że projekt mieści się w normach, ale blisko granic bezpieczeństwa. Nadzór budowlany jednak wprost zapytał, czy konstrukcja zadaszenia i jakość robót zapewniają bezpieczne użytkowanie. Aby zyskać taką pewność, zarząd woj. śląskiego zamówił w połowie 2012 r. kolejną ekspertyzę u ekspertów Politechniki Gdańskiej. Ta nadeszła w grudniu.

Poprzedni marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz deklarował 21 stycznia, że dysponuje opinią specjalistów Politechniki Śląskiej, a zatwierdzenie jej przez nadzór budowlany oznacza „przełamanie impasu” przy inwestycji. Jak zapowiadał, nowe władze regionu będą mogły ułożyć harmonogram dalszych czynności, „rozpoczynając od niewielkich na szczęście, kosmetycznych zmian w projekcie”.

W środę Sekuła akcentował, że nie ma jeszcze kompletnej ekspertyzy w sprawie możliwości zmian w obecnym projekcie. Przypomniał, że 16 stycznia powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Chorzowie wydał postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych przy zadaszeniu Stadionu Śląskiego. Dotarła ona do inwestora, którym jest samorząd woj. śląskiego, pięć dni później.

Od tej daty biegnie 60-dniowy termin na wydanie ostatecznej decyzji w sprawie tej części obiektu. Inspektor może np. zdecydować o kontynuowaniu prac, zalecając wprowadzenie poprawek w projekcie według zamówionych przez inwestora ekspertyz; może też nakazać np. rozbiórkę dachu.

"Nie ma jeszcze wszystkich dokumentów ani wszystkich decyzji dotyczących Stadionu Śląskiego. (...) Dalsze decyzje będą mogły być podjęte, kiedy będzie odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, żeby budowa dachu na Stadionie Śląskim mogła być bezpieczna" - wskazał Sekuła.

Sekuła uznał, że jeszcze jest za wcześnie, by odpowiadać na pytanie o odpowiedzialność za awarię z 2011 r. Wskazał, że inwestycji nie nadzoruje już dotychczasowy inżynier kontraktu (od 1 stycznia zamiast niego pracuje spółka GPW Inwestycje), a pod koniec kadencji Matusiewicza powstał zespół do sprawdzenia prawidłowości pracy inżyniera kontraktu, który nie skończył jeszcze pracy.

Sekuła zapowiedział też w środę uporządkowanie struktury zarządzania inwestycją. Jak mówił, prócz zajmującego się nią wydziału inwestycji urzędu marszałkowskiego, marszałek powołał pełnomocnika ds. stadionu oraz udzielił do zajmowania się tą sprawą pełnomocnictw swojemu doradcy. Oprócz tego sprawy stadionu prowadził sekretarz urzędu marszałkowskiego, ciągle funkcjonuje zakład budżetowy samorządu - Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski”, a kilka tygodni temu Matusiewicz wyodrębnił z wydziału inwestycji biuro ds. modernizacji Stadionu Śląskiego.

Dotychczasowy koszt przebudowy Stadionu Śląskiego to 465 mln zł, z czego 110 mln zł pokryła dotacja resortu sportu z 2010 r.; reszta to środki własne samorządu woj. śląskiego. Wartość kontraktu podstawowego z generalnym wykonawcą to niecałe 365 mln zł. Dotychczasowe roboty dodatkowe kosztowały ponad 34 mln zł.