Prezes PARP Bożena Lubińska-Kasprzak poinformowała w piątek w Szczyrku (Śląskie), że niewykluczone są także kolejne konkursy na środki, które powinny pojawić się dzięki oszczędnościom na poszczególnych już realizowanych projektach.

Jednak większej ilości konkursów, w ramach których firmy będą mogły aplikować o środki z nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-20, należy spodziewać się w 2015 r., gdy znane już będą ostateczne zasady wykorzystania unijnych funduszy, obecnie negocjowane w Brukseli.
Lubińska-Kasprzak przypomniała, że w styczniu trwa nabór wniosków w konkursie z programu „Innowacyjna Gospodarka” na wsparcie rozwiązań służących elektronicznym połączeniom między kooperującymi ze sobą firmami i gałęziami biznesu (B2B). Na przedsiębiorców czeka 65 mln zł. Wybrane projekty trzeba będzie zrealizować do końca 2015 r.
Dofinansowane mogą być m.in. wydatki inwestycyjne (infrastruktura techniczno-informatyczna, oprogramowanie), usługi doradcze i szkoleniowe. Środki trafią do mikro-, małych i średnich firm. To prawdopodobnie ostatni konkurs z programu „Innowacyjna gospodarka”, chyba że będą oszczędności.
„Niewykluczone, że będziemy mogli ogłosić jeszcze jakiś konkurs dla przedsiębiorców na innowacyjne inwestycje, jeżeli pojawią się oszczędności” - oceniła prezes.
Są również dostępne środki na wsparcie działań mikro- i małych firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Inny dostępny instrument to fundusz pożyczkowy, wspierający innowacyjne przedsięwzięcia w niewielkich firmach.
Zdaniem Lubińskiej-Kasprzak nie ma raczej w tym roku szans na większą ilość konkursów finansowanych z unijnych środków na nowy okres, nie można natomiast wykluczyć np. pewnych projektów pilotażowych w drugiej połowie roku.
Prezes PARP przypomniała, że w nowej perspektywie finansowej środki dla przedsiębiorców będą przeznaczone głównie na finansowanie badań, rozwoju i wdrożeń, m.in. innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, a także na promocję przedsiębiorczości i poprawę konkurencyjności małych i średnich firm. Na te dwa obszary łącznie trafi ponad 15 mld euro unijnych środków.
Wspierane będą także m.in. rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych czy promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Prezes PARP uczestniczyła w piątek w debacie ekonomicznej poprzedzającej rozpoczęte w Szczyrku 38. sympozjum "Współczesna gospodarka i administracja publiczna". Wśród patronów tego przedsięwzięcia jest Polska Agencja Prasowa.