Problemem Jeziora Zdworskiego, które ma powierzchnię ponad 340 ha, jest zgromadzony tam osad denny - muł. Jego warstwa miejscami wynosi nawet 11 metrów. Taka ilość osadu wpływa niekorzystnie na rozwój fauny i flory w zbiorniku.

Jezioro Zdworskie znajduje się w gminie Łąck pod Płockiem, położonej na terenie Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego. Są tam jeziora o łącznej powierzchni ponad 600 ha.

Jak poinformował w czwartek PAP wójt gminy Łąck Zbigniew Białecki, oczyszczalnia w Zaździerzu wraz z kolektorami ściekowymi została wybudowana przy wsparciu unijnym w ramach realizowanego od 2012 r. projektu uporządkowania w gminie gospodarki ściekowej w zlewni jezior: Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego.

Koszt inwestycji to prawie 12 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości ponad 8 mln zł. Oczyszczalnia będzie miała przepustowość 200 metrów sześc. na dobę. Długość nowej kanalizacji sanitarnej wokół Jeziora Zdworskiego to ponad 16 km.

Białecki zaznaczył, że inwestycja była możliwa dzięki wpisaniu gminy Łąck do krajowego programu oczyszczania ścieków, zakładającego realizację inwestycji, których efektem jest spełnienie wymagań dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

„Jezioro jest obecnie w dobrym stanie. Uruchomienie oczyszczalni i kolektorów ściekowych w miejscowościach położonych wokół jeziora wpłynie bardzo pozytywnie na stan wody tego zbiornika” – powiedział Białecki.

Jak przypomniał Stanisław Maciejewski, dyrektor płockiego oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW), według szacunków w Jeziorze Zdworskim, którego pojemność wynosi do 7 mln metrów sześc. wody, zalega ok. 13 mln metrów sześc. zawiesistego osadu.

Jeżeli oczyszczalnia zacznie działać, to następny sezon będzie dla tego jeziora lepszy – powiedział PAP Maciejewski.

W ostatnich latach dokonano m.in. zrzutu do jeziora specjalnych szczepów bakterii, które miały konsolidować płynny osad i przyczyniać się do rozwoju fauny i flory. Próba ta nie przyniosła oczekiwanego wyniku. Szukano innych sposobów. Wydobywany z jeziora muł składowano wzdłuż brzegu w miejscach po usuniętych trzcinach, oddzielanych barierą z foli, gdzie następnie trzcina samoistnie odbudowywała się.

Maciejewski zapowiedział, że w ramach prac związanych z rekultywacją Jeziora Zdworskiego na jesieni tego roku WZMiUW planuje przeprowadzenie eksperymentu polegającego na ułożeniu na brzegu tzw. geotuby, w której wybrany płynny osad byłby utwardzany.

Geotuba to zbiornik w kształcie worka z perforowanego tworzywa o długości 50 metrów i szerokości 10 metrów, który po dodaniu specjalnego środka może pomieścić ok. 500 metrów sześc. osadu, uwalniając jednocześnie wodę.

Według Maciejewskiego, jeżeli w geotubie uda się zgromadzić utwardzony osad, to taki efekt będzie stanowił „duży materiał do większych badań”, dotyczących ewentualnego zastosowania metody na większą skalę. Zastrzegł, że szersze zastosowanie takiej metody na Jeziorze Zdworskim to praca na lata.

Jezioro Zdworskie jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów na Pojezierzu Gostynińsko-Włocławskim. Można się w nim kąpać - woda jest okresowo badana przez sanepid. Wokół akwenu znajdują się ośrodki wypoczynkowe. W planach gminy Łąck jest rozbudowa infrastruktury turystycznej, w tym budowa punktów widokowych i ścieżki rowerowej wokół akwenu. (PAP)