Już w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego, która zmienia m.in.: zasady sporządzania projektu budowlanego. Obecnie, by otrzymać pozwolenie na budowę trzeba przedstawić m.in: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Nowela przewiduje jeszcze, że na projekt budowlany poza tymi dwoma projektami będzie się także składał projekt techniczny, którego nie trzeba dołączać do wniosku o pozwolenie na budowę. Problem w tym, że wciąż nie zostało opublikowane rozporządzenie ministra rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i nie wiadomo, jak ma wyglądać.

Czytelnicy w mailach do redakcji pytają zaś, jaki projekt mają złożyć po 19 września? Dodają, że projektu nie tworzy się z dnia na dzień, a co najmniej kilka miesięcy. Za sprawą przepisów przejściowych jeszcze przez rok mogą złożyć projekt przygotowany na obecnych zasadach.

Czytaj w LEX: Jak prawidłowo przygotować projekt budowlany po zmianach? >>

 


Brak rozporządzenia nie zablokuje inwestycji

Prawnicy i eksperci nie mają wątpliwości, że rozporządzenie określające nowy zakres i formę projektu powinno być już dawno opublikowane. – Ustawa została uchwalona przez Sejm 13 lutego, prace nad rozporządzeniem rozpoczęły się przed wakacjami i wszyscy liczyli, że jego finalna treść będzie znana znacznie wcześniej – mówi radca prawny Michał Krasiński. Rozporządzenie czeka od 14 września w kolejce do publikacji w Dzienniku Ustaw, co ma nastąpić najpóźniej 18 września. Na na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie ma jednak wersji ostaecznej skierowanej do podpisu ministra i publikacji. Mec. Krasiński dodaje jednak, że brak rozporządzenia nie zablokuje inwestycji. Dlaczego? - Za sprawą art. 26 nowelizacji inwestor jeszcze przez rok od wejścia w życie nowelizacji będzie mógł do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć projekt w dotychczasowej formie - wyjaśnia radca.

Czytaj w LEX: Zmiany w Prawie budowlanym - prowadzenie budowy i postępowanie przed organami nadzoru budowlanego - odpowiedzi na pytania >>

Stare projekty mogą być składane jeszcze przez 12 miesięcy

Magdalena Wółkowska, specjalista do spraw legislacji Krajowej Rady Izby Architektów RP dodaje, że projekty opracowane według dotychczasowych zasad można także przez rok dołączać do zgłoszenia, a także wnioskować o ich zatwierdzenie. – Co ważne, jeśli ktoś zdecyduje się na projekt w dotychczasowej formie, pozostałe zmieniane nowelą przepisy (również w innych ustawach) stosowane będą w dotychczasowym brzmieniu. Taka sama zasada ma dotyczyć zamierzeń budowlanych realizowanych na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia, które zostały wydane lub dokonane przed wejściem ustawy w życie, jeśli sporządzono projekt w „starej” wersji – podkreśla Wółkowska.

Problemu nie widzi też Anna Białecka dyrektor wydziału Architektury i Urbanistyki gdańskiego Urzędu Miasta. – Dla nas nie ma znaczenia, czy ktoś złoży cztery egzemplarze tzw. starego projektu, czy „trzy” nowego – mówi. Choć widzi, że ostatnio wpływa dużo wniosków, tak jakby inwestorzy spieszyli się ze złożeniem ich na starych zasadach. Dlaczego? Być może dlatego, że wbrew zapewnieniom Ministerstwa Rozwoju nowy projekt budowlany nie zmniejszy biurokracji.

 


Nowy projekt budowlany nie zmniejszy biurokracji

- Podział projektu budowlanego na trzy odrębne części spowoduje, że w każdym z nich część dokumentów będzie się powtarzać (np. w każdym musi znaleźć się kopia decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt). Po drugie projekt zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego trzeba złożyć „wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów”. Wciąż zatem mogą się pojawiać problemy z interpretacją tego, o jakie inne dokumenty chodzi - wyjaśnia dr Martyna Sługocka z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, specjalizująca się w prawie budowlanym.

Czytaj w LEX: Jakie dokumenty trzeba będzie załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę po nowelizacji?

I dodaje, że w tym momencie trudno powiedzieć jak powinny postępować organy administracji architektoniczno-budowlanej kontrolując przedłożone przez inwestora dokumenty.