Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaktualizowało listę projektów indywidualnych POIiŚ. Zmieniona lista obowiązuje od 29 marca. Zawiera ponad 500 inwestycji o łącznej wartości ok. 240 mld zł. Na liście podstawowej znajduje się 421 projektów o wartości 169 mld zł oraz 97 projektów rezerwowych o wartości ok. 70 mld zł. Dofinansowanie z Unii dla projektów wynosi ok. 132 mld zł (94 mld - lista podstawowa, 38 mld - lista rezerwowa).

Zaktualizowana lista zawiera także 15 nowych projektów, w tym jeden środowiskowy. Usunięto z niej 11 inwestycji.

Największym projektem środowiskowym, który został wycofany z listy jest dofinansowanie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze. "Projekt został usunięty z listy w związku z negatywnym wynikiem oceny zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi II stopnia przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIiŚ" - napisano na stronie resortu.

Rzecznik prasowy MRR Piotr Popa w przesłanym oświadczeniu podkreślił, że budżet projektu budowy zbiornika jest domknięty. "Inwestycja ta będzie realizowana ze środków krajowych (ok. 256 mln zł), pożyczki z Banku Światowego (ok. 284 mln zł) oraz kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (ok. 490 mln zł). W ubiegłym roku zostało wydane pozwolenie na budowę" - poinformował.

Popa podkreślił, że według informacji posiadanych przez resort rozwoju regionalnego, łączny koszt budowy zbiornika w Raciborzu Dolnym wynosi ok. 1,03 mld zł. "Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma potrzeby angażowania w projekt środków UE" - dodał.

Rzecznik zaznaczył, że środki dotychczas dedykowane na budowę zbiornika "zostaną skierowane na pozostałe projekty odrzańskie".

Z listy usunięto ponadto program przebudowy koryta rzeki Strug o szacunkowym dofinansowaniu z Unii w wysokości ponad 21 mln zł. Inwestycja miała lepiej zabezpieczać przed powodzią Rzeszów i gminę Tyczyn. Zrezygnowano również z rekultywacji i rewitalizacji niecki rzeki Lipinki w Świętochłowicach (dofinansowanie - 1,26 mln zł).

Do listy POIiŚ dodano program "Domaszków – Tarchalice", dotyczący odtworzenia naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów, o szacunkowej kwocie dofinansowania ponad 37 mln zł.

Zbiornik Racibórz Dolny to kluczowy obiekt dla ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry i jeden z głównych elementów rządowego "Programu dla Odry 2006". Przygotowywana od lat budowa suchego zbiornika należy do największych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Inwestycję trapią liczne opóźnienia.