"Liczby te potwierdzają, że firmy są chętne i gotowe do wdrażania innowacji. Potrzebują jednak odpowiedniego wsparcia, a właśnie takie oferuje program operacyjny +Polska Wschodnia+" - zaznaczyła cytowana w czwartkowym komunikacie MIR jego wiceszefowa Iwona Wendel. 
Nabór wniosków o dofinansowanie UE trwał od 31 sierpnia do 30 października br. "W jego puli znalazło się 80 mln zł. Oznacza to, że firmy złożyły wnioski na 377 proc. alokacji konkursu" - podkreśliło MIR. 
Projekty - jak wyjaśnił resort - mają być teraz ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. "Dofinansowaniem będą objęte przedsięwzięcia, które zdobędą największą liczbę punktów" - zaznaczyło MIR. 
Resort poinformował ponadto, że firmy mogą otrzymać na projekt nawet 7 mln zł. "Środki te umożliwią im wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. Pieniądze z programu operacyjnego +Polska Wschodnia+ przedsiębiorstwa przeznaczą m.in. na zakup usług doradczych związanych z inwestycją, np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia czy doradztwa technicznego dotyczącego wdrożenia innowacji" - podał resort. 
Firmy będą mogły sfinansować z pieniędzy UE również zakup maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej, kupić nieruchomości, materiały budowlane, prawa patentowe, know-how oraz licencje związane z wdrożeniem wyników prac badawczych. 
MIR oceniło, że "dzięki zrealizowanym projektom, firmy wzmocnią swoją konkurencyjność, co przełoży się na ich ekonomiczne korzyści i zachęci do wdrażania kolejnych innowacji". 
Jak poinformował resort, następny konkurs ma być ogłoszony w przyszłym roku. Natomiast jeszcze w tym roku - do 30 grudnia - przedsiębiorstwa mogą starać się o dotację UE z programu "Polska Wschodnia" na tworzenie nowych produktów i usług z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego. 
Budżet całego programu dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego wynosi ponad 8 mld zł.