Zinke zalecił, aby nie likwidować żadnego z istniejących 27 pomników przyrody. Ich status był przedmiotem przeglądu dokonanego przez resort spraw wewnętrznych, w gestii którego jest m.in. ochrona przyrody. Zinke zalecił też, aby część z obszarów chronionych zmniejszyć, nie sprecyzowano jednak których.

W czwartek upłynął wskazany w rozporządzeniu wykonawczym Trumpa termin, do którego minister miał przedstawić raport wraz z rekomendacjami. Nie został on do tej pory w całości opublikowany, a resort spraw wewnętrznych przedstawił jedynie podsumowanie bez nazw obiektów, które miałyby ulec zmianom.

Wcześniej Zinke usunął z listy sześć pomników przyrody, w odniesieniu do których nie zaleca się żadnych zmian. Na początku tego roku minister zasugerował prezydentowi zmniejszenie co najmniej jednego narodowego pomnika przyrody - rezerwatu Bears Ears (Uszy Niedźwiedzi) w stanie Utah. Bears Ears został uznany za narodowy pomnik przyrody przez administrację Baracka Obamy w grudniu 2016 roku. Portal informacyjny Utah Policy podał w środę, że ministerstwo zamierza zmniejszyć Bears Ears aż o 88 proc.

Carleton Bowekaty, który jest współliderem koalicji plemion zamieszkujących Bears Ears z ramienia plemienia Zuni, powiedział: „Rekomendacje sekretarza Zinke są obrazą dla plemion (indiańskich). (Zinke) całkowicie znieważył suwerenne plemiona związane z tym regionem poprzez swoich przodków oraz kilkaset tysięcy ludzi, którzy okazali wsparcie dla pomnika przyrody Bears Ears”. Pozostali członkowie koalicji powiedzieli, że są przygotowani na złożenie pozwu.

Minister zasugerował wcześniej, że ostatni prezydenci nadużyli władzy wynikającej z Ustawy o Zabytkach z 1906 roku, która daje liderom USA prawo ustanawiania narodowych pomników. „Żaden prezydent nie powinien używać danej mu przez ustawę władzy tak, by ograniczać publiczny dostęp, polowanie, łowienie ryb, czy w celu eliminowania innych użytkowników danych terenów, chyba że jest to konieczne, by chronić dany obiekt” - napisał w podsumowaniu raportu Zinke.

Podczas trwającego 120 dni przeglądu minister odwiedził 8 z 27 miejsc znajdujących się na liście oraz odbył ponad 60 spotkań zarówno ze zwolennikami, jak i przeciwnikami proponowanych zmian. Do ministerstwa spraw wewnętrznych napłynęły komentarze i uwagi od ponad 2,4 mln internautów.

Joanna Korycińska (PAP)