Cena metra kw. mieszkania, które będą mogli kupić młodzi z pomocą państwa, nie będzie mogła przekroczyć limitu publikowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Według raportu, przedstawionego w środę przez Związek Banków Polskich, w trzecim kwartale br. średnia cena transakcyjna za metr kw. w Krakowie wynosiła 6 tys. 24 zł, w Warszawie - 7 tys. 290 zł, a we Wrocławiu - 5 tys. 453 zł. Tymczasem limity w programie MdM dla tych miast to odpowiednio: - 4 tys. 894 zł, 5 tys. 865 zł i 4 tys. 774 zł. W Krakowie transakcji odpowiadających tym limitom było w trzecim kwartale br. 7 proc., w Warszawie 14 proc., a we Wrocławiu 18 proc.

Autorzy raportu wskazują, że dużo łatwiej będzie uzyskać kredyt z dopłatą w Łodzi, Gdańsku i Poznaniu. Średnie ceny transakcyjne mieszkań w tych miastach za metr kw. to: 3 tys. 635 zł, 5 tys. 387 zł i 5 tys. 252 zł. Limity tam wynoszą odpowiednio: 5 tys. 31 zł, 5 tys. 718 zł i 5 tys. 604 zł. W trzecim kwartale br. limitom odpowiadało 71 proc. transakcji w Łodzi, 63 proc. w Gdańsku i 53 proc. w Poznaniu.

Z danych ZBP wynika, że wakacje sprzyjały budowie nowych mieszkań. Od lipca do września rozpoczęto 38 tys. 903 inwestycji. To oznacza wzrost o 4 proc. wobec poprzedniego kwartału. Zwiększyła się też liczba gotowych mieszkań, do 35 tys. 241 wobec 30 tys. 856 w drugim kwartale. O 4 proc. wobec drugiego kwartału br. spadła natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę.

Autorzy badania zwracają uwagę na malejącą podaż mieszkań. W porównaniu do trzeciego kwartału ub.r., liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 5 proc., a wydanych pozwoleń na budowę o 8 proc. "Obecnie rynek dąży do równowagi, a więc sprzedaży nadwyżki oraz ograniczenia rozpoczynanych inwestycji" - podkreślono.

"W trzecim kwartale 2013 roku po raz pierwszy od dwóch lat wzrosły ceny we wszystkich badanych miastach oprócz Wrocławia, w którym średnia cena jednego metra kwadratowego mieszkania spadła nieznacznie - o 36 zł za metr kw. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Średnie ceny transakcyjne w największych miastach Polski wzrosły od 65 do 95 zł za metr kw." - napisano w raporcie.

Według ekspertów w trzecim kwartale wzrostowi cen mieszkań sprzyjało korzystne oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz malejąca liczba lokali w ofercie.

MdM ma pomóc osobom do 35. roku życia w zakupie pierwszego nowego mieszkania. O dopłatę będą mogły ubiegać się też młodzi, którzy kupią od dewelopera lub zbudują dom jednorodzinny. Pomoc państwa ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części kredytu.

Zgodnie z przyjętą pod koniec września przez Sejm ustawą rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15 proc. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu lokalu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można będzie liczyć na dodatkowe 5 proc. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania lub domu o powierzchni odpowiednio do: 75 m kw. i 100 m kw.

Ponadto rodzina z trójką dzieci będzie mogła kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym o powierzchni większej o 10 m kw. niż przewiduje to MdM. Dofinansowanie państwa dotyczyłoby 50 m kw. lokalu.

Wsparcie państwa dla osób budujących dom systemem gospodarczym miałoby polegać natomiast na możliwości odzyskania części VAT za materiały użyte do budowy. Zgodnie z ustawą, przyszłoroczne wydatki na wyroby budowlane ponoszone przez pozostałe osoby nie będą już podlegały częściowemu zwrotowi podatku VAT.