W czwartek w Gdyni wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski uczestniczył w regionalnych konsultacjach dotyczących Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) i programu Mieszkanie plus. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów oraz firm deweloperskich z Pomorza.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Gdyni wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski poinformował, że „konkretnym efektem spotkań organizowanych w różnych miastach są podpisywane listy intencyjne z samorządami ws. realizacji programu Mieszkanie plus na terenach gminnych”. Powiedział, że podpisane zostały już listy intencyjne z gminami m.in. z terenu województw małopolskiego i śląskiego oraz z Łomżą. „Listy intencyjne mają być jeszcze podpisane z prezydentami Kielc i Zielonej Góry oraz z samorządami z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego” – dodał. Powiedział, że także kilka samorządów z pomorskiego, m.in. gmina Ustka jest zainteresowanych współpracą w zakresie realizacji programu Mieszkanie plus.

Wyjaśnił, że chodzi o realizację tzw. drugiego filaru programu Mieszkanie plus, który polega na tym, że połowa mieszkań sprzedawana będzie po cenie rynkowej, a druga połowa będzie przeznaczona pod wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej i chcą być najemcami.

Jeśli chodzi o ten filar programu to wiceminister przyznał, że „pierwsza łopata jeszcze nie została wbita”. Wyraził nadzieję, że w „marcu-kwietniu przyszłego roku takie łopaty będą mogły być wbite”.

Żuchowski poinformował, że do ministerstwa wpłynęło ponad 700 deklaracji gmin wskazujących własne gminne nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Dodał, że do 10 listopada starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu jak również Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencja Mienia Wojskowego mają przekazać wojewodzie albo jednemu z trzech właściwych ministerstw informacje o gruntach skarbu państwa położonych na ich terenach. Następnie podmioty nadzorujące mają 30 dni na zweryfikowanie złożonych wniosków. Żuchowski liczy, że w połowie grudnia MIB pozna pierwsze szacunki dotyczące wielkości miejskich gruntów Skarbu Państwa, które wejdą do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Analitycy szacują te grunty na 700-900 tys. ha.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powiedział podczas konferencji prasowej, że do minionego poniedziałku takie informacje złożyło ok. 40 proc. samorządów z pomorskiego. Przyznał, że wśród złożonych wniosków zdarzyły się takie, które „były do poprawienia”. „Bez rzetelnych informacji ze starostw, jeśli chodzi o opis nieruchomości, trudno cokolwiek planować” – dodał. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby „jak najszybciej uruchomić grunty skarbu państwa, które powinny wspierać budownictwo mieszkaniowe”. Wojewoda przyznał, że „może to wpłynąć na ograniczenie dochodów gmin, ale wpłynie na pewno na zwiększenie dostępności mieszkań”.

Wiceminister wyjaśnił, że spośród miejskich gruntów skarbu państwa, które wejdą do Krajowego Zasobu Nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe resort wybierze te, które „z punktu widzenia lokalizacji, uzbrojenia czy dostępności komunikacyjnej najlepiej będą nadawały się pod budownictwo mieszkaniowe”. „Część nieruchomości, jeśli będą w dobrych lokalizacjach, a nadają się np. pod usługi będziemy starali się zbywać celem zdobycia środków finansowych” – tłumaczył. Zapewnił, że częścią z tych nieruchomości „na pewno będziemy chcieli dobrze gospodarować”. Wyjaśnił, że chodzi o uzbrojenie terenu i jego sprzedaż. Przyznał, że skarb państwa „chciałby z tego jak najwięcej uzyskać”.

Podkreślił, że „jak do tej pory nie ma informacji, ile nieruchomości w kraju jest w posiadaniu skarbu państwa i na co są one przeznaczone”. Wyraził nadzieję, że „KZN przyczyni się do tego, że za jakiś czas będzie można dokładnie powiedzieć, ile hektarów mamy nieruchomości skarbu państwa, przez kogo są użytkowane i na jakie cele są przeznaczone”.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa, włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej ich realizacji. (PAP)

Autor: Bożena Leszczyńska