Siedliska gniazdowe bocianów czarnych w Polsce objęte są wyjątkową ochroną. Podobnie jak w przypadku orłów, wokół gniazd tych ptaków tworzy się specjalne strefy ochronne, o promieniu do 200 i 500 m, w których obowiązują ściśle określone zakazy.

Dotyczą one m.in. zakazu przebywania ludzi w takiej strefie, wycinania drzew i krzewów czy też zmian stosunków wodnych.

„Wszystko po to, aby zapewnić tym ptakom, spokój i bezpieczeństwo podczas wysiadywania i wychowywania młodych. Obecnie w województwie lubuskim, utworzono prawie 50 stref ochronnych dla ochrony i zachowania siedlisk lęgowych bociana czarnego. Ptaki te właśnie odchowują młode” - powiedział Bielewicz.

Bociany czarne znoszą od 3 do 6 jaj, natomiast w województwie lubuskim najczęściej obserwuje się jednak lęgi 3-4 pisklęce. Corocznie większość gniazd jest monitorowana przez ornitologów, leśników czy służby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w celu zapewnieni ptakom optymalnych warunków do rozwoju. Część młodych jest obrączkowana” - dodał Bielewicz.

Na Ziemi Lubuskiej najłatwiej bociany czarne można zaobserwować w dolinach dużych rzek regionu tj. Warty, Odry i Noteci, gdzie znajdują one dogodne miejsca do żerowania. Bociany czarne żywią się najczęściej rybami, płazami, wodnymi bezkręgowcami, a także małymi ssakami i dużymi owadami.

Bocian czarny - nazywany też hajstrą - jest bliskim krewnym bociana białego. Podobnie jak on należy do rodziny bocianowatych Ciconiidae i rzędu brodzących Ciconiiformes. Jest gatunkiem wędrownym, który do Polski przylatuje najczęściej już w drugiej połowie marca.

W przeciwieństwie do swojego nieco większego kuzyna, bocian czarny unika ludzi i stroni od ich sąsiedztwa. Gniazda najczęściej buduje na starych i wiekowych drzewach, w lasach liściastych i mieszanych, w pobliżu obfitujących w pokarm rzek, starorzeczy, rozlewisk, bagien, stawów rybnych i łąk.

Bocian czarny jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. (PAP)