Na 2016 r. na realizację rządowego programu Lubuskiemu przyznano 34,6 mln zł. Kwota ta została równo rozdzielona między wnioski złożone przez gminy i powiaty.

Lubuskie samorządu złożyły 65 wniosków, z których 63 spełniały wymogi formalne. Z nich komisja złożona z przedstawicieli wojewody, zarządu województwa, policji i GDDKiA wybrała inwestycje, które otrzymają dofinansowanie i zgodnie z założeniami programu, by go nie stracić, muszą zostać zrealizowane do końca tego roku.

„Łączna kwota (dofinansowania – PAP) to jest 34,6 mln zł,. Samorządy oczywiście do tego dokładają swój wkład, to jest ponad 41 mln zł. Dzięki tym pieniądzom zrealizujemy ponad 38 km dróg gminnych, powiatowych. Myślę, że to jest ważna informacja dla społeczności lokalnych” - powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Dofinansowanie uzyskało 14 gmin i dziewięć powiatów, w tym dwa miasta na prawach powiatu – Gorzów Wlkp. i Zielona Góra.

W tym roku w Gorzowie Wlkp. w ramach programu będą zmodernizowane ulice Fabryczna i Towarowa. Łączny koszt inwestycji to ok. 6,6 mln zł, w tym 3 mln zł rządowego dofinansowania.

„To bardzo ważne drogi nie tylko z perspektywy osiedla, czyli Zawarcia, ale także z perspektywy funkcjonującego w tej części miasta stadionu żużlowego, bo stadion jest naszą wizytówką i mnóstwo gości do nas przyjeżdża (…). Chcemy, żeby ta droga była wyremontowana w porządnym standardzie” - powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Powiat nowosolski uzyskał dofinansowanie do dwóch wniosków związanych z przebudową podległych mu dróg w gminie wiejskiej Nowa Sól i gminie Bytom Odrzański.

„Łącznie kosztorys opiewa na ok. 12 mln zł, z czego 50 proc. jest dofinansowane z tego programu, 50 proc. dofinansowujemy jako powiat nowosolski. Chcemy przetarg ogłosić jeszcze w tym tygodniu, a roboty zakończyć z końcem września” - powiedział starosta powiatu nowosolskiego Waldemar Wrześniak.

Dowiedz się więcej z książki
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał, że na realizację wszystkich edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2015" województwo lubuskie otrzymało z budżetu państwa dotację w kwocie ok. 258,7 mln zł.

Pieniądze te w połączeniu z wkładem własny samorządów (ponad 274,4 mln zł) pozwoliły na zrealizowanie 259 inwestycji drogowych, w tym: 97 inwestycji na drogach powiatowych i 162 inwestycje na drogach gminnych. Łącznie wyremontowanych, przebudowanych i wybudowanych zostało 500,7 km dróg lokalnych. (PAP)