Inwestycję zrealizują powiaty Odra-Szprewa i krośnieński - poinformował PAP starosta krośnieński Robert Pawłowski.

Nowy most będzie zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 1154F, prowadzącej z miejscowości Żytowań w kierunku granicy państwa. Przeprawa powstanie w miejscu istniejącego w okresie przedwojennym mostu drewnianego. Budowa mostu ma zakończyć się do końca lipca 2014 roku.

„Most to dosłownie i w przenośni połączenie polsko-niemieckie, które poprawi jakość życia zarówno u nas, jak i u niemieckich sąsiadów” - powiedział starosta.

Wartość projektu przekracza 4,6 mln euro. 85 proc. kosztów inwestycji dofinansuje UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandenburgia 2007-2013. Wkład finansowy wniosą także obydwaj partnerzy projektu - niemiecki powiat Oder-Spree (Odra-Szprewa) i powiat krośnieński.

"W tym obszarze współpracy projekt ma charakter pionierski. Będzie to pierwsza inwestycja mostowa na zachodniej granicy państwa, gdzie na etapie realizacji występuje element wnoszenia wkładu finansowego przez samorządy położone na terytoriach dwóch różnych państw" - dodał Pawłowski.

Nowy most będzie miał 101 metrów długości; 30 proc. obiektu położone będzie w obszarze Polski, pozostała cześć na terytorium Niemiec. Konstrukcja będzie miała dwa pasy ruchu oraz chodnik o szerokości 1,5 metra od strony południowej, a także ciąg pieszo-rowerowy od strony północnej o szerokości 2,5 metra.

Inwestycja obejmuje też skomunikowanie mostu z istniejącą już infrastrukturą drogową.

Pomysł budowy przeprawy zrodził się 11 lat temu. W ramach przygotowań po obu stronach Nysy Łużyckiej powstała niezbędna infrastruktura drogowa. W powiecie krośnieńskim od 2007 roku na jej wykonanie wydano 9,5 mln zł. Wybudowano m.in. drogę z Gubina do Kosarzyna oraz bezpośrednio z granicą państwa. Powstały także ścieżki rowerowe. Dzięki temu budowa mostu pozwoli na bezpośrednie ich połączenie z siecią szlaków rowerowych po stronie niemieckiej.