Wartość projektu w ogłoszonym w kwietniu br. przetargu nieograniczonym oszacowano na ok. 109 mln zł.

Celem inwestycji jest poprawa układu komunikacyjnego w centralnej części regionu, gdyż funkcjonująca w Milsku przeprawa promowa powoduje olbrzymie utrudnienia. Na tym odcinku brakuje mostów drogowych przez Odrę. Dwa najbliższe – w Nowej Soli i Cigacicach - dzieli w linii prostej 27 km.

„Jest duże zainteresowanie firm. To daje gwarancję dobrego wyboru. Proponowane ceny są niższe od naszych szacunków. Wygląda na to, że starczy też pieniędzy na obwodnicę Droszkowa. Będziemy mogli więc wykonać obwodnicę w całości” – powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a następnie wykonania robót.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą planowane jest na wrzesień br., a czas realizacji inwestycji to 42 miesiące (prace projektowe i budowlane - PAP).

W ramach zadania powstanie ok. 9 km nowej drogi wojewódzkiej o szerokość jezdni 7 m, każdy pas ruchu po 3,5 m. Pięcioprzęsłowy most będzie miał długość ok. 380 m. Wzdłuż drogi będzie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa.

Inwestycja zostanie sfinansowana z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (97,9 mln zł) i budżetu państwa (11 mln zł). (PAP)