„Ta alokacja ponad 128 mln zł dla województwa lubelskiego pozwoli na realizację 129 projektów, a wpłynęło ich grubo ponad 400. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie” - powiedział w środę marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Podkreślił, że dzięki programowi możliwe jest dofinansowanie remontu dróg lokalnych, m.in. na obszarach peryferyjnych, na które samorządom trudno było uzyskać dofinansowanie z innych programów.

„Te pieniądze zadziałały jako wyrównywanie poziomu rozwoju infrastruktury drogowej naszych gmin. Kryteria były tak skonstruowane, że skorzystać mogły gminy najbiedniejsze, o najwyższym bezrobociu, gdzie infrastruktura drogowa pozostawia wiele do życzenia (…). Poprawiamy jakość dostępu do obiektów użyteczności publicznej, dojazdy do pól, remiz, szkół, do odległych, peryferyjnych obszarów gmin” – dodał Sosnowski.

Remonty i modernizacje dróg lokalnych dofinansowane w ramach PROW będą prowadzone w 17 powiatach woj. lubelskiego, na terenach zamieszkałych łącznie przez blisko 116 tys. osób. W sumie zrealizowanych będzie 129 projektów budowy lub przebudowy prawie 347 km dróg. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 202 mln zł, z czego ponad 128 mln pokryje dotacja z PROW, a resztę dołożą samorządy z własnych budżetów.

Najwięcej projektów ma być zrealizowanych w powiatach przy wschodniej granicy Polski – bialskim (14 projektów), chełmskim (18 projektów), włodawskim (10 projektów)- a także w powiecie kraśnickim (11 projektów).

Starosta kraśnicki Andrzej Maj powiedział, że na terenie powiatu realizowane będą trzy projekty na drogach powiatowych i osiem na drogach gminnych. Łączny koszt inwestycji przekracza 14 mln zł, a dotacja stanowi ok. 9 mln zł.

„To bardzo ważny zastrzyk finansowy. To umożliwi odnowę prawie 25 km dróg. (…) Kryteria (w innych programach-PAP) tak się układały, że ciężko było skorzystać z dotacji na drogi małe, o charakterze lokalnym. Oprócz narodowego programu odnowy dróg, którym dysponuje wojewoda, to dla tych gmin peryferyjnych, małych jedyny program (PROW), z którego mogą korzystać wójtowie i starostowie” – zaznaczył Maj.

Starosta powiatu lubelskiego Paweł Pikula podkreślił, że program dofinansowania inwestycji drogowych z PROW uzupełnia rządowy program rozwoju dróg gminnych i powiatowych.

„Program (rządowy- PAP), dawniej tzw. schetynówki, jest kierowany do takich ważniejszych ciągów komunikacyjnych, natomiast PROW na te bardziej lokalne drogi. To się znakomicie uzupełnia. (…) Jest możliwość uzyskania dofinansowania na drogi bardziej lokalne, które są często bardzo zniszczone i dotychczas na tego typu trasy nie mogliśmy żadnego finansowania zewnętrznego pozyskać” – powiedział Pikula.

W powiecie lubelskim zrealizowanych będzie siedem projektów – pięć na drogach powiatowych i dwa na gminnych - na łączną wartość 15 mln zł. Kwota dotacji to ponad 9 mln zł. „Szacujemy, że zmodernizowanych zostanie 27 km dróg, z czego na nieco ponad 20 km będą nowe nawierzchnie” - zaznaczył starosta.

Jak dodał, spośród blisko 700 km utwardzonych dróg powiatowych w powiecie lubelskim ok. 60 proc. ma nawierzchnie nowe lub prawie nowe, a pozostałe wymagają modernizacji.

Sosnowski zaznaczył, że - w związku z licznymi wnioskami składanymi przez samorządy o dotacje na modernizację dróg z PROW - wystąpił do ministra rolnictwa o zwiększenie puli środków dla woj. lubelskiego, ale nie uzyskał na to zgody. Dofinansowanie kolejnych projektów - w ocenie marszałka – będzie możliwe po uzyskaniu oszczędności po przetargach. Wtedy będzie mógł być przeprowadzony następny nabór wniosków. (PAP)