Nadwiślańskie tereny w gminie Łaziska, położone w Dolinie Opolskiej, należą do najbardziej zagrożonych powodzią w Lubelskiem. Do zapewnienia tam pełnej ochrony potrzeba jeszcze przebudowania 1,4 km wałów. Prace mają się wkrótce rozpocząć – zapowiedział w poniedziałek dyr. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnej w Lublinie Stanisław Jakimiuk.

„Najtańsza oferta, jaka wpłynęła w przetargu na wykonanie tych prac opiewa na 4,5 mln zł. Trwa jeszcze sprawdzanie ofert, jeśli nie będzie przeszkód, to wkrótce rozpoczną się prace, a w listopadzie tego roku ostatni odcinek wałów w Dolinie Opolskiej będzie zmodernizowany” – powiedział Jakimiuk na konferencji prasowej.

Podczas powodzi w 2010 r. wody Wisły dwukrotnie przerwały umocnienia w Dolinie Opolskiej, zalały gminę Wilków oraz część gminy Łaziska.

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski podkreślił, że w regionie zmodernizowano już 102 km najbardziej zagrożonych wałów wiślanych, gdy cała długość nadwiślańskich umocnień przeciwpowodziowych w Lubelskiem, wynosi 142 km.

„Została wykonana ogromna praca, wydano na ten cel blisko 300 mln zł, wały są zrobione najnowszą techniką, miejsca najbardziej zagrożone zostały zabezpieczone niemal w całości” – powiedział Sosnowski.

Marszałek dodał, że niepokój budzi jeszcze tylko stan niewielkiego odcinka umocnień w Dolinie Opolskiej, który będzie zmodernizowany w tym roku oraz wały w Dolinie Świeciechowskiej, w okolicach Annopola, na których remont brakuje pieniędzy.

„W Dolinie Świeciechowskiej w razie powodzi zagrożonych może być ponad 10 tys. zabudowań. Wystąpiliśmy do wojewody lubelskiego o przyznanie w tym roku 54 mln zł z budżetu państwa na remont wałów nadwiślańskich, ale otrzymaliśmy tylko 7 mln zł” – dodał Sosnowski.

W Dolinie Świeciechowskiej na remont czeka ponad 6 km wałów; koszt ich modernizacji oszacowany został na przeszło 30 mln zł. Pełne zabezpieczenie wszystkich niezmodernizowanych jeszcze umocnień nad Wisłą w Lubelskiem ma kosztować około 140 mln zł.

Rzecznik wojewody lubelskiego Radosław Brzózka zapewnił, że toczą się rozmowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i w drugiej połowie roku można spodziewać się kolejnej dotacji na remont wałów wiślanych.

„Na najpilniejsze prace, w gminie Łaziska, pieniądze zostały pozyskane. Natomiast zabiegamy o pieniądze na pozostałe zadania. Toczą się rozmowy z ministerstwem na ten temat, spodziewamy się, że w drugiej połowie roku jakaś część tych środków, a może całość będzie, przekazana województwu lubelskiemu” – powiedział Brzózka. (PAP)