"Na pewno już za dwa lata to będzie taka pełna wizytówka Łodzi, chcemy zakończyć sprawy związane z inwestycjami za cztery lata" - powiedział PAP kierujący rewitalizacją Arkadiusz Bogusławski.

Zabytkowe osiedle składa się z 25 famuł, czyli łódzkich domów familijnych, w których znajduje się ok. 300 mieszkań.

Jak przyznaje Bogusławski w założeniach będzie to osiedle mieszkaniowe, ale "z nutką artyzmu", bowiem część lokali przekształcanych jest w pracownie artystyczne. Obecnie na osiedlu jest ich już 10, a wśród najemców są m.in. projektanci, fotograficy, plastycy. Działa tu też kawiarnia i galeria. Docelowo takich pracowni artystycznych ma być 28.

 

W ciągu ostatnich trzech lat na Księżym Młynie odnowione zostały trzy zabytkowe domy mieszkalne - w jednym z nich powstał też Dom Turysty. Wymieniono całą podziemną infrastrukturę - sieć wodociągową i cieplną, kanalizację deszczową i odwodnienie.

W ramach prac zmodernizowana została część przestrzeni publicznej osiedla - wyremontowano tzw. Koci Szlak i zbudowano drogę rowerową. Na ulicę Księży Młyn wróciło niemal 30 latarni stylizowanych na gazowe, odtworzono historyczną brukowaną nawierzchnię, położono chodnik, a na historyczne miejsce wróciła brama, zrekonstruowana w oparciu o oryginalny projekt.

Pomiędzy budynkiem byłej szkoły i dawną bocznicą kolejową powstał też nowy teren rekreacyjny z estradą, własnym zasilaniem, oświetleniem, ławkami, alejkami i nową zielenią. To miejsce na organizację plenerowych imprez - odbywa się tu już tzw. Pchli Targ oraz plenerowe pokazy filmowe dla dzieci.

Według magistratu w ciągu ostatnich trzech lat miasto przeznaczyło na rewitalizację osiedla 12 mln zł. Kolejne budynki zostaną wyremontowane przy udziale pieniędzy unijnych - rewitalizacja Księżego Młyna została bowiem ujęta w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Obok famuł zostanie odnowiona główna aleja, podwórka, komórki lokatorskie i budynki gospodarcze. W jednym z nich powstanie Klub Księżego Młyna. Zaplanowano także zielony parking oraz drogę pieszo-rowerową w śladzie dawnej bocznicy kolejowej. Koszt dokończenia inwestycji jest szacowany na ponad 64 mln zł, z czego ok. 40 mln zł pochodzić ma ze środków UE. Zakończenie rewitalizacji zaplanowano na 2019 r.

Księży Młyn to osiedle przyfabryczne zbudowane w XIX w. przez Karola Scheiblera, jednego z największych fabrykantów przemysłowej Łodzi. Obok fabryk powstały tam domy dla robotników, sklepy, szkoła, szpital, remiza strażacka, stacja kolejowa, zespół pałacowy i park. Wszystkie te obiekty stanowią dziś jeden z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie.

Rewitalizacja obiektów, z których część kupili prywatni inwestorzy, trwa od wielu lat. W zabytkowej przędzalni powstały lofty, pod biura zmodernizowano remizę strażacką, za prawie 20 mln zł wyremontowano Pałac Herbsta, gdzie znajduje się oddział Muzeum Sztuki. W budynku dawnej szkoły powstaje zaś Akademickie Centrum Designu ASP, które kosztować ma 30 mln zł.(PAP)