Jak podkreślił prezydent Jacek Majchrowski, zagospodarowanie miejskich śmieci było od wielu lat „oczkiem w głowie” władz Krakowa, a ukończony właśnie zakład stanowi ostatnie ogniwo w tym procesie.

„Po dwóch latach budowy, a po trzech latach od rozpoczęcia całego procesu inwestycyjnego mamy gotowy zakład spełniający wszystkie najnowocześniejsze warunki, jakie taki zakład musi spełniać” - zaznaczył prezydent. „Mamy coś czym możemy się chwalić nie tylko w Polsce ale i w Europie” - dodał.

Inwestycję realizował Krakowski Holding Komunalny (KHK), a głównym wykonawcą zadania została południowokoreańska firma POSCO Engineering & Construction Co. Przedsięwzięcie o wartości 673 mln zł netto uzyskało prawie 372 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. KHK otrzymał też na ten cel 270 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Budowa zakładu była największym przedsięwzięciem miasta finansowanym przy współudziale funduszy unijnych.

Zakład powstał przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie. Teren ten był nieużytkiem. Obiekt będzie spalał tzw. resztkowe odpady komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie użyteczne surowce wtórne. Zakład ma dwie niezależne linie technologiczne, których łączna wydajność wynosi 220 tys. ton rocznie.

W efekcie spalania odpadów wytwarzana będzie energia elektryczna w ilości ok. 65 tys. MWh i cieplna dla miejskiej sieci ciepłowniczej w ilości ok. 280 MWh. Według przedstawicieli spalarni odpowiada to rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez miejskie tramwaje lub oświetlenie ulic, zaś energia cieplna zaspokoi 10 proc. zapotrzebowania Krakowa.

Według władz miasta ekospalarnia to bezpieczne i jedyne rozwiązanie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, które zlikwiduje problem na wiele lat. Pozwoli też Krakowowi spełnić restrykcyjne unijne wymogi emisji zanieczyszczeń. Inwestycja była ostatnim i najważniejszym elementem tworzonego od wielu lat w kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jej budowa była niezbędna, bo w latach 2016-2017 zostanie zapełnione komunalne wysypisko śmieci w Baryczy.

Prezydent Majchrowski podkreślił, że koncepcja architektoniczno-urbanistyczna krakowskiego zakładu została wybrana w konkursie, dlatego jego bryła charakteryzuje się wysokiej jakości architekturą i w przyszłości stanie się „wizytówką ekologicznego Krakowa”. Falista elewacja gmachu pomalowana została w pasy w różnych odcieniach zieleni, a jego frontowa ściana jest przeszkolona.

W Krakowie wytwarza się ok. 321 tys. ton odpadów rocznie, a według prognoz w 2020 roku będzie to już ok. 340 tys. ton. Obecnie 86 proc. odpadów trafia na składowiska. To niezgodne z wymogami unijnymi, które nakazują znacząco ograniczać składowanie odpadów biodegradowalnych oraz odzyskiwać zawartą w nich energię. (PAP)