Spada liczba pozwoleń na budowę

Liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, w listopadzie tego roku spadła o 4,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 9,4 proc. - podał w poniedziałek GUS.


Od początku 2012 r. wydano pozwolenia na budowę 153 tys. 409 mieszkań, czyli o 9,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2011 r.

Wzrosła liczba oddanych mieszkań

Liczba oddanych do użytku mieszkań w listopadzie tego roku wyniosła 15 tys. 333 i wzrosła w ujęciu rocznym o 14,3 proc., a liczona miesiąc do miesiąca o 5,3 proc. - podał w poniedziałek GUS.

Od początku roku liczba oddanych mieszkań wyniosła 134 tys. 698, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 17,7 proc.

Spadła liczba rozpoczętych budów mieszkań

Liczba rozpoczętych budów mieszkań w listopadzie tego roku spadła o 18,3 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 9 tys. 301- podał w poniedziałek GUS.

W stosunku do października 2012 roku liczba rozpoczętych budów spadła o 9,1 proc.

W okresie styczeń-listopad rozpoczęto budowę 136 tys. 303 mieszkań, czyli o 11,0 proc. mniej w ujęciu rocznym.