"W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 22 (w październiku minus 18). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 31 proc. (przed miesiącem odpowiednio 10 proc. i 28 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej są bardziej niekorzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Również przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne od formułowanych w październiku, przy utrzymujących się negatywnych diagnozach w tym zakresie" - dodano.

Z badania wynika, że nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

"Dyrektorzy badanych jednostek planują większe niż zapowiadano w ubiegłym miesiącu ograniczanie zatrudnienia. Ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać w stopniu zbliżonym do oczekiwanego w ubiegłym miesiącu. Spośród badanych podmiotów 19 proc. (przed rokiem 20 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, nieco bardziej znaczącego niż oczekiwali w ubiegłym miesiącu" - dodano.