Stopa bezrobocia w sierpniu 2013 roku, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu wyniosła w Polsce 10,3 proc. wobec 10,4 proc. w lipcu - podał we wtorek Eurostat.

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 13,0 proc.