Według Jankiewicza ustawa w marginalny sposób realizuje też akty międzynarodowe: Europejską Konwencję Krajobrazową i rekomendację UNESCO. 

Jankiewicz, dyrektor zespołu prezydialnego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego oraz członek rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego, mówił w środę o ustawie krajobrazowej podczas konferencji w Warszawie: „Krajobrazy miejskie w politykach publicznych. Francja/Polska”. 

Podpisana w miniony piątek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa wprowadza kary za nielegalne reklamy; daje ona też samorządom możliwość uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego, w którym określone zostaną zasady sytuowania m.in. nośników reklam. Projekt ustawy był autorstwa prezydenta.


Jankiewicz ocenił w środę, że ustawa tylko częściowo wdraża w życie Europejską Konwencję Krajobrazową z 2000 r. ratyfikowaną przez Polskę w 2004 r., a także rekomendację UNESCO z 2011 r. w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, przyjętą przez państwa członkowskie ONZ, w tym Polskę. 

„Niestety, nie podjęto w nowelizacji próby stworzenia jednej spójnej definicji przedmiotu ochrony – krajobrazu. Ustawa krajobrazowa w zasadzie koncentruje się na dopuszczalności umieszczania reklam w przestrzeni publicznej” – podkreślił. 

Jak zauważył, inaczej jest w przypadku dokumentu UNESCO, który jest całościową koncepcją i filozofią, będącą podsumowaniem wszystkich dotychczasowych starań ONZ o ochronę dziedzictwa kulturowego. „Jest to wszechstronna propozycja, w której dziedzictwo kulturowe, z całym jego potencjałem, staje się podstawą rozwoju miasta i jego rewitalizacji” – podkreślił ekspert. 

Pełna treść artykułu pt. Ekspert: praktyka oceni ustawę krajobrazową dostępna jest w Serwisie Samorządowym www.samorzad.lex.pl>>>